Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2016:1478
Parket bij de Hoge Raad, 15/02258

Inhoudsindicatie:

Witwassen. Art. 420bis.1.b Sr. 1. Geldbedragen afkomstig uit enig misdrijf. 2. Omzetten a.b.i. art. 420bis.1.b Sr.

Ad 1. Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat de witgewassen geldbedragen afkomstig zijn uit de eveneens bewezenverklaarde bedrieglijke bankbreuk. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daaraan doet niet af dat de bewezenverklaarde periode van beide feiten gelijk is.

Ad 2. Het hof heeft vastgesteld dat verdachte in i bewezenverklaarde periode met geld heeft “geschoven”, het contant heeft opgenomen en het op de bankrekening van zijn zoon heeft gestort. Het oordeel van het hof dat hiermee gelden zijn “omgezet” is onjuist noch onbegrijpelijk. CAG: art. 80a.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug