E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2010:BK4933
LJN BK4933, Parket bij de Hoge Raad, 08/02574

Inhoudsindicatie:

Pachtrecht. Cassatieberoep tegen uitspraak pachtkamer Gerechtshof Arnhem niet-ontvankelijk ex art. 134 (van de inmiddels vervallen) Pachtwet. Vordering tot vergoeding van schade als gevolg van schending pachtovereenkomst betrekkelijk tot een pachtovereenkomst als bedoeld in art. 128, aanhef en onder a, in verbinding met art. 130 Pachtwet. De op 1 september 2007 in werking getreden art. 1019j-1019v Rv., waarin cassatieberoep niet is uitgesloten, hebben geen gevolg voor rechtsmiddelen in voordien lopende zaken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie