E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2009:BK4831
LJN BK4831, Parket bij de Hoge Raad, 09/02394 UA

Inhoudsindicatie:

Antilliaanse uitlevering. Schending art. 14 Nederlands-Antilliaans Uitleveringsbesluit(N-AU), nu uit het pv tz. niet blijkt dat de behandeling van de zaak in het openbaar heeft plaatsgevonden. Het moet er aldus voor worden gehouden dat dit niet is geschied, terwijl ook niet blijkt dat toepassing is gegeven aan een van de uitzonderingen genoemd in voormeld art. 14 N-AU. Dat voorschrift is van zodanige betekenis dat ’s Hofs beslissing lijdt aan nietigheid.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie