E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2009:BK1548
LJN BK1548, Parket bij de Hoge Raad, 07/12791

Inhoudsindicatie:

Procesrecht. Bindend advies. Mededingingsrecht. Overeenkomst tot beëindiging van samenwerking opgesteld door notaris die in de geschillenbepaling is aangewezen als bindend adviseur. Partij die de ongeldigheid van het bindend advies heeft ingeroepen wist noch behoorde te weten dat de bindend adviseur niet onpartijdig en niet onafhankelijk was. Vernietigbaarheid bindend advies; aan bindend advies verbonden gebrek dermate ernstig dat gebondenheid aan bindend advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (7:904 BW). Relatiebeding rechtstreeks verbonden aan en noodzakelijk voor de verwezenlijking van de concentratie (als bedoeld in art. 10 Mw) zodat geen sprake is van een verboden mededingingsafspraak (in de zin van art. 6 Mw) ook al haalt de concentratie de drempel van art. 29 Mw niet.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie