E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2007:BA7663
LJN BA7663, Parket bij de Hoge Raad, 02096/06

Inhoudsindicatie:

Strafmotivering. Geldboete van EUR 10.000,-. Nu het Hof in zijn arrest heeft overwogen dat bij de vaststelling van de geldboete rekening is gehouden met de draagkracht van verdachte, zoals voorgeschreven in art. 24 Sr, is voldaan aan de in die bepaling gestelde eis (vgl. HR LJN AB8051). De boete is voorts naar behoren gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat in feitelijke aanleg door de verdediging geen draagkrachtverweer is gevoerd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie