E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:1992:7
Parket bij de Hoge Raad, 14.740

Inhoudsindicatie:

Huurrecht woonruimte. Overlast door invalide huurder die in aangepaste benedenwoning woont en een ander leefpatroon heeft dan omwonenden. Overlastclausule in huurovereenkomst.

Het oordeel van de rechtbank dat de betrokken huurder weliswaar een van de andere bewoners afwijkend leefpatroon mag voeren, waarbij niet iedere vorm van overlast kan worden vermeden, maar dat de omstandigheden van het geval (gehorigheid van de woning en het door de medebewoners als hinderlijk ervaren leefpatroon) meebrengen dat zij zich zodanig behoort te gedragen dat de overlast tot een minimum wordt beperkt, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Kennelijk heeft de rechtbank de uitdrukkelijk in de huurovereenkomst neergelegde verplichting voor huurder zich te onthouden van gedragingen waarvan naar algemeen gangbare begrippen mag worden aangenomen dat zij overlast opleveren, zo uitgelegd. Toetsing nakoming huurder van deze verplichting.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie