< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft een auto door een Nederlands bedrijf dat een samenwerkingsverband heeft met een Curaçaos bedrijf laten inschepen. Het bedrijf heeft geen verzoek tot vrijstelling van invoerrechten gedaan. Heeft belanghebbende alsnog recht op vrijstelling van invoerrechten ter zake van de door hem ingevoerde auto.

UitspraakBeschikking van 25 maart 2009, nr. 2008/0096

DE RAAD VAN BEROEP VOOR BELASTINGZAKEN zitting houdende op Curaçao,

inzake: [belanghebbende],

tegen

[de Inspecteur].

1.Het procesverloop

1.1

Belanghebbende heeft op 28 november 2007 een bezwaarschrift ingediend. Gedagtekend 10 januari 2008 heeft de Inspecteur uitspraak gedaan waarbij het bezwaar niet-ontvankelijk is verklaard.

1.2

Belanghebbende is op 11 februari 2008 tegen deze uitspraak in beroep gekomen.

1.3

De Inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend.

1.4

Ter zitting van 3 november 2008 te Willemstad zijn verschenen belanghebbende tot bijstand vergezeld van [A], alsmede [B] als inspecteur, vergezeld van [C].

1.5

Namens belanghebbende is een pleitnota voorgedragen.

3.De tussen partijen vaststaande feiten

Het volgende is op grond van de schriftelijke stukken en hetgeen ter zitting is gezegd, komen vast te staan. Het is tussen partijen niet in geschil of door een van de partijen gesteld en door de andere partij niet of onvoldoende tegengesproken.

2.1

Belanghebbende verhuisde omstreeks 26 oktober 2007 vanuit Nederland naar Curaçao. Op of omstreeks die datum voerde belanghebbende een personenauto in op Curaçao van het merk Volkswagen , type Golf , chassisnummer WVWZZZ19ZJW712841. Deze auto was vanaf 1999 in het bezit van belanghebbende. Belanghebbende heeft de auto door een gespecialiseerd Nederlands bedrijf laten inschepen. Dat bedrijf heeft een samenwerkingsverband met een op Curaçao gevestigd bedrijf dat aldaar de inklaring van verhuisboedels verzorgt.

2.3

Voormelde bedrijven hebben geen aanvraag tot invoer met vrijstelling van invoerrecht ingediend bij de douaneautoriteiten op Curaçao.

2.4

Belanghebbende heeft de auto onder zekerheidsstelling voor eventueel verschuldigde invoerrechten, ter beschikking gekregen op 28 november 2007.

3 Geschil

Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende ontvankelijk is in zijn beroep en mocht dat het geval zijn voorts of belanghebbende recht heeft op vrijstelling van invoerrechten ter zake van de door hem ingevoerde auto.

4 De standpunten van partijen

4.1

Belanghebbende is van mening dat de door hem ingeschakelde bedrijven ten onrechte geen verzoek tot invoer met vrijstelling van invoerrecht bij de douaneautoriteiten op Curaçao is ingediend. Die omissie valt hem niet te verwijten. Om deze omissie te corrigeren heeft hij alsnog op 19 november 2007 een aanvraag tot het invoeren van de auto gericht aan de Inspectie der invoerrechten en accijnzen.

De Inspecteur stelt dat belanghebbende de auto niet ten invoer heeft aangegeven en derhalve ook niet onverwijld het vereiste verzoek heeft ingediend voor een vergunning voor invoer met vrijstelling van rechten.

4.2

Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken, alsmede op hetgeen zij ter zitting hebben bijgebracht.

5 Beoordeling van het geschil

5.1

Belanghebbende is tijdig in beroep gekomen tegen een uitspraak van de Inspecteur op een door hem ingediend bezwaarschrift. Het ingestelde beroep is derhalve ontvankelijk.

5.2

Uit het standpunt van belanghebbende, zoals dat hiervoor is weergegeven, volgt dat hij de auto niet ten invoer heeft aangegeven met beroep op vrijstelling van invoerrecht. Aan dat oordeel staat niet in de weg dat het ontbreken van zodanige aangifte te wijten is aan een omissie van een door hem ingeschakeld bedrijf.

De Inspecteur heeft bij gebreke van voormelde aangifte geen beschikking afgegeven. Het door belanghebbende ingediende bezwaarschrift werd bij gebreke van zodanige beschikking terecht niet ontvankelijk verklaard.

Het door belanghebbende overgelegde geschrift, gedateerd 19 november 2007, kan aan voormeld oordeel niet afdoen, omdat het niet als aangifte ten invoer met een beroep op vrijstelling van invoerrecht kan worden opgevat.

6.Beslissing

De Raad verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de bestreden uitspraak.

Aldus gedaan in raadkamer door mrs. J.Th. Drop, Th. Groeneveld en G.J. van Muijen in tegenwoordigheid van de secretaris S.J. Rasmijn en uitgesproken in het openbaar op 25 maart 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature