E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:ORBAACM:2022:53
Raad van Beroep in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, CUR2020H00252

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Zeer ernstig plichtsverzuim. Hoger beroep van Regering tegen uitspraak Gerecht ten aanzien van motiveringsgebrek slaagt. Betrokkene heeft misbruik van haar functie gemaakt door onbevoegd gebruik te maken van informatie waarover zij uit hoofde van haar functie kon beschikken om in het kader van haar, niet bij haar leidinggevende gemelde nevenwerkzaamheden, als maatschappelijk werker cliënten van kas di bario te plaatsen in een particulier verzorgingstehuis. De door betrokkene gestelde langdurige en goede staat van dienst doet niet af aan het gegeven dat zij in strijd heeft gehandeld met de aan haar maatschappelijke functie als ambtenaar te stellen eis van integriteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie