E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:ORBAACM:2011:1
Raad van Beroep in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraƧao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, RvBAz 2009/81

Inhoudsindicatie:

Een ambtenaar kan bezwaar maken tegen het inschalingsbesluit, dikwijls opgenomen in het aanstellings- of bevorderingsbesluit. Dat een functiewaardering een besluit van algemene strekking is wil niet zeggen dat deze niet mede zou mogen worden beoordeeld bij de beoordeling van de inschalingsbeslissing. Bij de beoordeling van de inschalingsbeslissing dient mede te worden beoordeeld of het bevoegd gezag op goede gronden heeft kunnen komen tot vaststelling van het waarderingsresultaat van de functie en dit resultaat daarom geen onjuiste maatstaf vormt voor de toekenning van de concrete schaalindeling.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie