E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGHACMB:2016:185
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, CuraƧao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, HLAR 77881/16

Inhoudsindicatie:

Procesbelang. Indien het hoger beroep leidt tot het oordeel dat de intrekking onrechtmatig is, brengt dit met zich dat appellant van 12 augustus 2010 tot 21 april 2016 rechtmatig verblijf heeft gehad in Sint Maarten. In dat geval had appellant op 12 augustus 2015 vijf jaar rechtmatig zijn hoofdverblijf in Sint Maarten en kan hem niet meer worden tegengeworpen dat hij niet aan dit vereiste voldoet. Hoger beroep is ontvankelijk.

Nadere stukken blijven buiten beschouwing, want te laat ingediend (artikel 27, vierde lid, gelezen in samenhang met artikel 77, eerste lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak ).

Schending van de verplicht voorgeschreven hoorplicht op de voet van artikel 17, derde lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting (Ltu). Niet in geschil is dat appellant voorafgaand aan de beschikking van 5 december 2014 tot intrekking van de vergunning tot tijdelijk verblijf niet behoorlijk is opgeroepen of verhoord. Appellant betoogt terecht dat het Gerecht niet heeft onderkend dat die beschikking derhalve is genomen in strijd met artikel 17, derde lid, van de Ltu, het daartegen door hem gemaakte bezwaar ten onrechte ongegrond is verklaard, het beroep reeds hierom gegrond had moeten worden verklaard en de beschikking van 23 april 2015 had moeten worden vernietigd.

In stand laten rechtsgevolgen. Naar aanleiding van de stukken en het verhandelde ter zitting zal het Hof bepalen dat de rechtsgevolgen van de vernietigde beschikking van 23 april 2015 geheel in stand blijven. Daartoe wordt overwogen dat appellant in beroep en hoger beroep zijn gronden tegen de intrekking alsnog naar voren heeft kunnen brengen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie