< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien jaar terzake moord. Verdachte heeft het slachtoffer, dat in zijn auto zat, van dichtbij in het hoofd geschoten.

UitspraakParketnummer: 100.00515/18

Uitspraak: 26 juni 2019

Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1992 te [geboorteplaats],

adres: [adres] te [woonplaats], thans alhier gedetineerd.

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op op 5 juni 2019 . De verdachte was aanwezig, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. S.H.M. Ibrahim, advocaat te Sint Maarten.

De officier van justitie, mr. R.C.P. Rammeloo, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het primair ten laste gelegde feit bewezen zal verklaren en verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 22 jaren, met aftrek van voorarrest.

De raadsvrouw heeft integrale vrijspraak bepleit.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Primair:

hij op of omstreeks 6 augustus 2018, in Sint Maarten, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, (vanaf korte afstand) meermalen met een vuurwapen, (gericht) op die [slachtoffer] geschoten, waardoor die [slachtoffer] tweemaal in het hoofd door kogels werd getroffen, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden.

subsidiair.

hij op of omstreeks 6 augustus 2018, in Sint Maarten, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet, (vanaf een korte afstand) meermalen met een vuurwapen, (gericht) op die [slachtoffer] geschoten, waardoor die [slachtoffer] tweemaal in het hoofd door kogels werd getroffen, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden.

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Bewezenverklaring

Het Gerecht acht - op grond van de hierna weergegeven bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd - wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

Primair.

hij op of omstreeks 6 augustus 2018, in Sint Maarten, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, (vanaf korte afstand) meermalen met een vuurwapen, (gericht) op die [slachtoffer] geschoten, waardoor die [slachtoffer] tweemaal in het hoofd door kogels werd getroffen, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden.

Het Gerecht acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

Bewijsmiddelen

Het Gerecht grondt zijn overtuiging dat verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de hierna volgende bewijsmiddelen zijn vervat en redengevend zijn voor de bewezenverklaring.

Voorts wordt opgemerkt dat in de bewijsmiddelen geen (expliciete) landsaanduiding is opgenomen, maar dat algemeen bekend is dat de in die bewijsmiddelen wel opgenomen plaatsen zijn gelegen op Sint Maarten.

1. Proces-verbaal van bevindingen, AMB p. 51, voor zover inhoudende:

Op maandag 6 augustus 2018, had ik, verbalisant, nachtdienst. Omstreeks 06.42 uur, kwam telefonisch een melding binnen van een onbekende man die doorgaf dat hij op de Marigot Hill Road liep met zijn kind om hem bij een speelschool af te zetten. Hij verklaarde verder dat hij een personenauto, een nieuwe model Hyundai Tucson, grijs gelakt en voorzien van het kenteken [kentekennummer], zag, die aan de kant van de weg geparkeerd stond. Toen hij in bedoelde auto keek, zag hij een manspersoon liggen met zijn hoofd vol met bloed die vermoedelijk geen teken van leven meer gaf.

2) Proces-verbaal van bevindingen, AMB p. 123, voor zover inhoudende:

Op maandag 6 augustus 2018, begaf ik mij, verbalisant, op de Marigot Hill Road ter hoogte van het perceel [nummer], waar een persoon in een jeep werd aangetroffen, die geen teken van leven meer gaf. Ter plaatse aangekomen omstreeks 07.45 uur was het plaats delict al afgesloten. Op het terrein [locatie 2], stond een grijze Hyundai Tucson voorzien van het kenteken [kentekennummer]. Bedoelde voertuig stond met de voorzijde richting de Marigot Hill Rd en de achterzijde naar de woning toe. De voorruiten waren open. De radio van het voertuig stond aan. In het voertuig zat een man. De man toonde schotverwondingen waarbij (1) in het hoofd en andere gedeelte van zijn lichaam. Hij gaf geen teken van leven. Meteen werden de nodige instanties en autoriteiten door tussenkomst van de meldkamer in kennis gesteld. Later bleek dat het levenloze lichaam in de Jeep de man in leven genaamd [slachtoffer] geboren op [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979 gewoond hebbende op het adres [locatie 1]. Het stoffelijke overschot werd door het personeel Emerald Funeral overgebracht.

3) Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 1], G p. 7, voor zover inhoudende:

In de nacht van 5 op 6 augustus 2018 was ik in mijn woning op het door mij genoemde adres ([locatie 2]). Ik lag die nacht te slapen. In eens schrok ik wakker van naar mijn mening 3 korte knallen, die klonken als schoten van een vuurwapen. Het waren 3 knallen snel achter elkaar. Ik was die nacht echt alert op geluiden, omdat ik het vermoeden had dat men de nacht hiervoor had geprobeerd om de accu van mijn in de voortuin geparkeerd staande auto te stelen. Ik was er op bedacht dat de dief zou terug komen. Meteen nadat ik wakker geschrokken van de knallen keek ik op mijn mobiele telefoon om te kijken hoe laat het was. Ik zag dat het op dat moment 01:43 uur (AM) was.

4) Proces-verbaal bevindingen AMB p. 36-37, voor zover inhoudende:

Getuige 1:

[getuige 2], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1950, wonende [adres 1], verklaarde dat zij op 6 augustus 2018, om 01:45 uur, 2 of 3 (twee of drie) harde knallen had gehoord. Zij was op dat moment thuis. Zij is zeker van het tijdstip omdat zij op haar telefoon de tijd heeft gecontroleerd. Omdat haar honden niet bleven blaffen na het horen van de knallen, besteedde zij hier verder geen aandacht aan en ging zij naar bed.

Getuige 2:

[getuige 3], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986 te [geboorteplaats], wonende [adres 2]. [getuige 3] dat hij op 6 augustus 2018, omstreeks 02:00 uur nog wakker was en thuis zat te "gamen" toen hij 3 ( drie) harde knallen hoorde.

5) Proces-verbaal Forensische Opsporing, Bijlage 2: Lijkschouwrapport van het slachtoffer [slachtoffer], (Pv voorgeleiding), voor zover inhoudende:

Op 6 augustus 2018 onderzocht ik omstreeks 09.15 aan de PD te Marigot Hill St.Peters thv no [nummer] het stoffelijk overschot van [slachtoffer] geboren [geboortedatum] 1974 en om 1105 te Emerald Funeral Home.

Het lichaam was lijkstijf aan de voeten en omhoog.

Op grond van bovenstaande werd als voorlopig doodsoorzaak afgegeven hersendood ten gevolge van penetrerende hoofd verwonding zes uur of langer geleden.

6) Proces-verbaal Forensische Opsporing Proces-verbaal van forensisch onderzoek PYRIET, mutatie 171-18 (Pv voorgeleiding) p. 16 – 17, voor zover inhoudende:

CONCLUSIE:

1) Gelet op de twee (2) aangetroffen hulzen op de plaats delict, voorzien van dezelfde kaliber 9MM, zoals omschreven in dit proces-verbaal, en dat uit de bevinden het sectie rapportage sprake was van twee (2) inschoten, is het aannemelijk dat er op het slachtoffer minimaal twee (2) keren werden geschoten vermoedelijk met een pistool(en) van het kaliber 9 MM.

2) Gezien het feit dat:

- Twee hulzen werden aangetroffen op de grond tussen de bestuurdersportier en achter bestuurdersportier.

- De bestuurdersruit en de bijrijderruit waren volledig geopend,

- Een fragment van een projectiel werd aangetroffen op de bestuurderszitting.

- Een projectiel werd aangetroffen op de opgeklapte achterbank.

- Een fragment van een kogelmantel werd aangetroffen onder de achterbank, achter bestuurderszitting.

- Uit de bevindingen van het sectie rapportage is verder gebleken dat de opgelopen verwondingen van het slachtoffer waren op zijn hoofd, aan de linkerzijde en op zijn linker schouder. En dat de verwonding, aangeduid als verwonding B de dodelijk schot was en die loopt Van links naar recht van achter naar voren toe. Naar aanleiding van de bovenvermelde punten, is het voor mij, verbalisant, aannemelijk dat de schutter(s) buiten het voertuig in de omgeving van de bestuurderszijde had(den) gestaan tijdens het schietproces.

3) Uit het lijkschouw rapportage is gebleken dat het lijkstijfheid van het slachtoffer al inwerking trad bij het aantreffen van het lijk en dat het slachtoffer dood was voor minimaal zes (6) uren. Naar aanleiding hiervan kan er geconcludeerd worden, dat het schietproces ten minste zes (6) uren voor het aantref van het slachtoffer had plaatsgevonden.

7) Proces-verbaal Confrontatie lijk, AMB p. 31, voor zover inhoudende:

Op 6 augustus 2018 werd een lijk inbeslaggenomen. Het lijk werd op de gebruikelijke wijze inbeslaggenomen en overgebracht naar bet Mortuarium gevestigd in het bedrijf Emerald Funeral Home op Sint Maarten. Op 7 augustus 2018 te 10.10 uur bevonden wij ons in genoemd perceel om de familie van het aangetroffen lijk te confronteren met het doel het lijk te identificeren. Omstreeks 10.20 uur verscheen de moeder genaamd [moeder slachtoffer] geboren [geboortedatum] 1957 te [geboorteplaats]. Wij hebben vervolgens de familie geconfronteerd met het getoonde lijk en zagen dat de moeder emotioneel werd, wij zagen dat zij haar hoofd schudde en hoorde haar zeggen: " Dat is mijn zoon, dat is mijn zoon [slachtoffer]."

8) Proces-verbaal bevindingen sectie [slachtoffer], AMB p. 7, voor zover inhoudende:

Volgens de bevindingen van de patholoog L. Althaus zaten er 4 in-, en uitschoten in het achterhoofd van [slachtoffer]. Hij is door 2 schoten om het leven gekomen. 1 schot is de hoofdhuid van het achterhoofd binnengedrongen en daar op de schedel gespleten. Fragmenten van deze patroon hebben middels 2 uitschoten het lichaam verlaten. Tevens is middels een schot aan de achterzijde van het hoofd, een patroon het hoofd in gegaan en in de hersenen blijven zitten. Dit schot is fataal geweest.

9) Proces-verbaal Forensische Opsporing, Sectierapport van het slachtoffer [slachtoffer], FO bijlage 4, voor zover inhoudende:

10. CONCLUSION(S)

During the autopsy, 1 penetrating and 1 perforating gunshot trajectory could be found on the left side of the head.

Reconstructed and probed bullet wound trajectories (the listing does not mean the chronological order of the gunshots.

1. penetrating gunshot with entry wound "B" on the left side of the head, perforating the left hemisphere of the cerebrum and the left cerebellum with end position of the bullet inside the left cerebellum (small brain) after hitting the base of the skull between both posterior fossae. Fatal gunshot from the left to the right, descending with an angle of approx.45 degrees and with approx.45 degrees from the back to the front.

2. 1 perforating gunshot, almost tangential to the left side of the head with entry wound "A" on the left side of the head, causing a fracture of the left parietal bone and a fragmentation of the bullet. The fragments left the scalp through exit wounds "C" and "D" and caused also scratches on the left shoulder height ("E").

Regarding the final position of the victim, it can be assumed that the perforating gunshot was the first one when the head was still in an upright position. Furthermore, the autopsy results are consistent with the reported findings at the crime scene and with a shooter, standing at the left side (driver's side) of the vehicle.

12. CAUSE OF DEATH Central regulation failure due to a perforating gunshot of the brain.

13. MANNER OF DEATH Non-natural. Homicide.

10) Proces-verbaal relaas, p. 14-15, voor zover inhoudende:

Van het slachtoffer werd bekend dat deze nooit zonder telefoon zijn woning verliet. Van getuigen was vernomen dat hij de avond voor zijn dood zijn telefoon nog gebruikt had. Tevens bleek dat [slachtoffer] gebruik maakte van meerdere telefoonnummers. Bij het aantreffen van het lichaam van [slachtoffer] werd geen telefoon aangetroffen, niet in het voertuig en niet op zijn lichaam. Uit het onderzoek in de historische verkeersgegevens werd geconstateerd dat [slachtoffer] inderdaad meerdere telefoonnummers en meerdere telefoons in gebruik had. Een eerste analyse gaf sterke aanwijzingen dat de telefoon die het laatst in gebruik was bij slachtoffer [slachtoffer], verdwenen was, vermoedelijk weggenomen door de betrokkenen/daders van de moord op [slachtoffer].

11) Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 4], G p. 20, voor zover inhoudende:

De relatie met mijn vader was goed. Ik had contact met hem via het nummer [telefoonnummer 1].

12) Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 5], G p. 25 - 28, voor zover inhoudende:

Ik ben de vriendin van [slachtoffer]. [slachtoffer] zijn telefoonnummer [telefoonnummer 1]. Hij heeft een Samsung telefoon.

13) Proces-verbaal bevindingen, AMB p. 60 – 61, voor zover inhoudende:

Van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] zijn historische printgegevens opgevraagd voor de periode 01-01-2018 t/m 07-08-2018. Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] was in gebruik bij [slachtoffer].

In deze historische printgegevens is te zien dat het telefoonnummer [telefoonnummer 1] gekoppeld was aan het imei-nummer [imei-nummer 1]. Dit in de periode 29 juni 2018 tot en met 6 augustus 2018.

14) Proces-verbaal bevindingen, AMB p. 57- 58, voor zover inhoudende:

Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] is in de periode van 09-08-2018 tot en met 10-08-2018 gekoppeld aan het imeinummer [imei-nummer 1]. In de politiesystemen gekeken of het telefoonnummer voorkomt en aan welke persoon het telefoonnummer [telefoonnummer 2] gekoppeld is.

In een registratie van 24-08-2017 wordt de persoon [verdachte] met geboortedatum [geboortedatum] 1992 wonende [adres 3] gekoppeld aan het telefoonnummer. In een andere registratie van 16-10-2017 wordt het telefoonnummer [telefoonnummer 2] en ook nog een ander telefoonnummer genoemd die gekoppeld is aan [verdachte] namelijk: [telefoonnummer 3]

De bijnaam van [verdachte] is [BIJNAAM VERDACHTE].

15) Proces-verbaal bevindingen, AMB p. 215, voor zover inhoudende:

Op 27 augustus 2018 werd bij de aanhouding van [verdachte], tijdens de fouillering aan zijn kleding een zwarte Samsung J7 aangetroffen en inbeslaggenomen.

16) Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte], PD 1, p. 17, voor zover inhoudende:

O: You stated just now that you own a Samsung J7 cellphone and and an Iphone 5S phone. You also stated that you are using the phone number [telefoonnummer 2] and the simcard with that number is in the Samsung J7 phone now. (During the search at you apartment we found an Iphone 5S). When you got arrested you had an Samsung J7 with you.

V: What are the phone numbers that you used with this cell phone?

A: Just the [telefoonnummer 2]. 1 had in the Iphone 5 and put it in the Samsung when I bought it.

17) Proces-verbaal bevindingen, AMB p. 215 – 217, voor zover inhoudende:

Na de inbeslagname van de Apple Iphone 5S en de simkaarten, zijn deze door de afdeling digitale recherche veiliggesteld en uitgelezen. Uit onderzoek, op 18 september 2018, blijkt dat er 467 images op de telefoon Iphone 5S opgeslagen zijn. Tussen deze images zijn een aantal foto's aangetroffen waaronder lmage_2178. Het betreft hier een foto van een zwarte Samsung. Deze foto is volgens de metadata gemaakt met de Apple Iphone 5S op 08/06/2018 om 03:38:19 uur.

Naar aanleiding van bovenstaande waarbij in de Iphone 5S een foto (afb 1) werd aangetroffen van een zwarte Samsung, mogelijk een Samsung J7, gemaakt op 6 augustus 2018 om 03:38:19 uur, is er een foto gemaakt van de onder [verdachte] inbeslaggenomen Samsung SMJ7 (afb 2).

De foto van de telefoon Samsung J7 op afbeelding 1 komt overeen met de Samsung J7 telefoon op afbeelding 2. Hieruit valt op te maken dat het hier om een en dezelfde telefoon gaat. De Samsung J7 welke onder de verdachte [verdachte] inbeslaggenomen is en welke bij het slachtoffer [slachtoffer] in gebruik was.

In de Iphone 5S werd een foto (afb 1) aangetroffen met daarop een matras, een (as)bakje, een witte fan en een rotankastje. Deze foto is vergeleken met foto's welke gemaakt zijn tijdens de doorzoeking in perceel [adres 3]. Het matras op afbeelding 1 komt overeen met het matras op afbeelding 3 en 4. De witte fan en rotankastje op afbeelding 1 komen overeen met de witte fan en rotankastje op afbeelding 2. Het op afbeelding 1 zichtbare (as)bakje komt overeen met het (as) bakje welke op het matras ligt op afbeelding 4. Hieruit valt op te maken dat de foto (afbeelding 1) gemaakt is in dezelfde ruimte als afbeelding 3 en 4. Deze ruimte betreft de slaapkamer van [verdachte].

De Iphone 5S zou, volgens de verklaring van [verdachte], in week 32 (6 tot en met 12 augustus 2018) of week 33 (13 tot en met 19 augustus 2018) gecrashed zijn. Dit is net na de dood van het slachtoffer [slachtoffer]. Vlak daarna zou hij een Samsung telefoon van [persoon 1] hebben gekocht. [persoon 1] ontkent dit. Met de Iphone 5S is er op 08/06/2018 om 03:38:19 uur een foto (afb 1) gemaakt waarop de Samsung J7 van [slachtoffer] op staat. Deze foto is gemaakt in de slaapkamer van [verdachte] wat betekend dat de telefoon van het slachtoffer [slachtoffer] 1,5 uur na zijn overlijden in bezit was van [verdachte].

18) Proces-verbaal van bevindingen Whatsapp-berichten en Call Log tussen [verdachte] en [slachtoffer], AMB p. 725 – 727, voor zover inhoudende:

In dit proces-verbaal wordt het onderzoek beschreven dat werd gedaan naar de inhoud van de data en met name de Whatsapp-berichten van de telefoon Apple iPhone 5 met beslagcode 18-0043-010, die in beslag werd genomen onder de verdachte [verdachte]

Ik zag dat er in de Whatsapp chats een chat was met twee deelnemers, namelijk '[bijnaam 2 verdachte]' die gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] (het telefoonnummer van de verdachte [verdachte]) en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] (het telefoonnummer van hat slachtoffer [slachtoffer]). '[bijnaam 2 verdachte]' wordt als "Owner" vermeld. Deze chat is verwijderd van de telefoon, maar nog wel te lezen via de UFED-Reader.

De hele Whatsapp chat bestaat uit 954 berichten. De chat tussen de beide gebruikers is begonnen op 15 mei 2018, 20:57:36 (UTC-4) uur. Het laatste tekstbericht werd verzonden/ontvangen op 6 augustus 2018, 01:15:26 (UTC-4) uur.

Op 6 augustus 2018 omstreeks 00:45 uur wordt afgesproken om elkaar 'over 10 minuten' te treffen en de deal af te ronden:

6 augustus 2018 0:47:06 uur Tekstbericht: "Coming in 10 min"

6 augustus 2018 0:47:09 uur Tekstbericht: "But you coming for dem now or wa"

6 augustus 2018 0:47:11 uur Tekstbericht: "Da good"

(…)

6 augustus 2018 0:47:26 uur Tekstbericht: "1 coming nah"

6 augustus 2018 0:47:32 uur Tekstbericht: "Don't go sleep"

6 augustus 2018 0:47:37 uur Tekstbericht: "Serious g"

(…)

6 augustus 2018 1:15:19 uur Tekstbericht: 'Yo"

6 augustus 2018 1:15:26 uur Tekstbericht: "Hey".

Ik zag dat er in het Call Log contact is geweest tussen de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] (het telefoonnummer van verdachte [verdachte]) en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] (het telefoonnummer van het slachtoffer [slachtoffer]).

Het hele Call Log tussen deze twee gebruikers bestaat uit 25 contacten of pogingen daartoe. Het Call Log tussen de beide gebruikers is begonnen op 9 juli 2018, 14:19:23 (UTC-4) uur. Het laatste contact is geweest op 6 augustus 2018, 01:15:43 (UTC-4) uur.

Wat opvalt, is dat er de gehele periode 24 keer via Whatsapp call uitgebeld wordt en dat er een (1) keer een inkomende call is. De inkomende call is het laatste contact tussen beide gebruikers en rond hetzelfde tijdstip van het laatste contact via Whatsapp.

19) Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 6], G p. 74, voor zover inhoudende:

Yesterday, a friend of mine came by my house. His name is [bijnaam verdachte]. He told me the police had arrested him because he bought a stolen phone from a partner. That phone was [slachtoffer]'s phone. Then he told me something very strange, i don't think the police would give out that kind of information. He told me that [slachtoffer] was shot with a Glock. He told me that the police had pictures or videos of the person going to the car and shooting [slachtoffer]. [bijnaam verdachte] told me that the police told him that the police know it was a Glock that was used to shoot [slachtoffer] because of the bullets that the police took out of his head. [bijnaam verdachte] told me that [slachtoffer] had two shots to the head. He told me the police had told him that.

20) Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 6], G. p. 91 - 94, voor zover inhoudende:

V: Do you know if "[bijnaam verdachte]" owns a gun?

A: Well to be honest with you yes. He showed it to me. This was by the end of June or the beginning of July this year, I had just gotten my new vehicle. A couple of weeks after it got confiscated, I was by [bijnaam verdachte] yard. We was standing outside when [bijnaam verdachte] showed me the gun. it was dark outside. It was a dark colored gun. I think it was black. [bijnaam verdachte] was cleaning it. He showed me the clip too. He told me he had a mistake and fired a shot, so the clip was missing one bullet, I know it was a real gun. 1 think it was a 9 mm but I don't know the brand name, I didn't hold the gun but I am sure that this was a real gun. He told me he doesn't keep it on him in case the police does stop him on the road. He didn't tell me where he does keep it. Nor did he tell me how, where or when he fired the shot by mistake.

V: Did "[bijnaam verdachte]" tell you what kind of Glock [slachtoffer] got shot with?

A: No, just a Glock.

V:What else did he tell you about the person In the pictures or videos that the police had?

A: Just that the person was walking to the car and they shoot him

V:They?

A: I can’t remember if he mentioned more than one person.

V:Did he tell you that the police showed him these pictures or video's?

A: Yeah.

O: We had a wire tap on "[bijnaam verdachte]" phone number. On the 10th of September 2018, at 7:01 AM, there was conversation between "[bijnaam verdachte]" and you. "[bijnaam verdachte]" called you. During that conversation he asked you to do him a favor.

V: What can you remember about that conversation?

A: He was telling me to lie for him. He knew you guys were gonna call me. So he wanted me to confirm his story about what he was gonna say about [persoon 1].

V: Do you remember this conversation between "[bijnaam verdachte]" and you?

A: Yeah I remember. He wanted me to tell you I was there when [persoon 1] threatened him. Which I know nothing about. I think this was the morning after that night when he came to me.

V:Who is "[bijnaam verdachte]" talking about when says " this man"?

A: [persoon 1].

O: So, basically, during this conversation, "[bijnaam verdachte]" is asking you to give a false statement to police, concerning [persoon 1].

V:What is your reaction to that?

A:Ok. If [persoon 1] didn't do nothing it is a false statement. I wasn't there so yeah it's a false statement.

21) Proces-verbaal bevindingen, AMB p. 195-196, voor zover inhoudende:

Uit de afgetapte lijn [telefoonnummer 5] , in gebruik bij [verdachte], blijkt dat er telefonische contacten hebben plaatsgevonden tussen [verdachte] en [getuige 6] ([telefoonnummer 4] ). Inhoudelijk betreft het de navolgende gesprekken:

Maandag 10 September 2018 te 07.01 uur:

[bijnaam verdachte] bun Nnm7367

[bijnaam verdachte]: Wha going on, wha going on with you

Nnm: i there

[bijnaam verdachte]: Listen nuh to wha i was going to tell you just incase the detective them ask me today Just incase i see them man you listening

Nnm: Yeah

[bijnaam verdachte]: and they ask me about the situation cause if i tell them i was there alone they wont believe me so i ga tell them Just incase they ask you Just tell them thats its ture dog that this man see me yesterday and this man get on dog that i tell the police them that he sale me the phone that i a snitch ok dog

Nnm: Alright

[bijnaam verdachte]: please dog at least you can got my back to dog ok cause if it me alone they might think im lieing or somthing ok

Nnm: Alright

[bijnaam verdachte]: Nvt....Just incase they ask i was cleaning my car and this man was passing and this man stop by me saying that how i a snitch that i told the police them that he sale me the phone and this and that you hear

Nnm: Mmm

[bijnaam verdachte]: Ok then dog Just have me i got your back you hear

Nnm: Alright

[bijnaam verdachte]: Ok cool

Dinsdag 11 September 2018 te 10:19 uur

[bijnaam verdachte] bun Nnm7367

Nnm: Hello

[bijnaam verdachte]: Hey wha going on you working man

Nnm: Yeah

[bijnaam verdachte]: I had send you a message on whatsapp you aint get get?

Nnm:No

[bijnaam verdachte]: Cause listen nuh i had...you could talk right

Nnm: Yeah

[bijnaam verdachte]: I had went over there nuh i had went by the station i explain to them the situation and thing and i tell them that Sunday i was washing my car you was passing down and you was talking to me from there this man pass straight with his car and then pass back then he come out his car and then he call me a snitch and then i tell him why he call me a snitch for and then he tell me cause i tell the police them he sale me the phone then i tell him ofcourse i got to tell the police them you sale me the phone cause its from you i buy it from and then from there he watch me and he drive off he jump in his car and then after that i tell them what you tell me boy [bijnaam verdachte](NG) you got to watch youself with this man cause you know this man head aint good he can do me anything Just like that

Nnm: Alright

[bijnaam verdachte]: You hear so basically i Just tell them i was washing my car and you was passing down and from there we was Just talking about how the baby get so big nvt and thing and thing and then he pass back again and he call me a snitch you understand right

Nnm: Yeah yeah

[bijnaam verdachte]: ok no problem you save tho

Nnm: Yeah [bijnaam verdachte]: Ok later you hear alright cool

22) Proces-verbaal bevindingen, AMB p. 685 – 695, voor zover inhoudende:

Op donderdag 10 januari 2018, omstreeks 13.00 uur nadat de verdachte [verdachte]s aan zijn verhoor door verbalisanten heeft ondergaan, in een desbetreffende ruimte gezet. Kort hierna werd de verdachte [medeverdachte], nadat hij ook als verdachte in deze zaak door de verbalisanten werd gehoord, ook in dezelfde ruimte.

Van de bijzondere opsporingsbevoegdheid tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie door middel van een technisch hulpmiddel, gelet op artikel 177q van het Wetboek van Strafvordering, waaraan de verdachten [verdachte] en [medeverdachte] hebben deelgenomen, zijn er 25 gespreksfragmenten tot stand gekomen.

1.36

p.m.

[medeverdachte]: You gonna say is me? You gonna say I kill [slachtoffer].

[verdachte]: So from who i get the phone from. Aint from you?

[medeverdachte]: You aint get no phone from me. First you telling me you got the phone from [persoon 1] and some other people.

[verdachte]: You aint come by my house 02.00 o' clock to bring a phone for me.

[medeverdachte]: I came to your house 02.00 o' clock for a phone?

[verdachte]: Yo yo yo. I don't have nothing to say no more.

[medeverdachte]: You telling them a bunch of lies.

[verdachte]: Bunch of lies?

[medeverdachte]: I never you was so dawg

[verdachte]: Yea?

[medeverdachte]: What phone? What phone? You take the phone from the man dawg. Youself told me. Youself tell me you take the phone from the man.

1.42

p.m.

[medeverdachte]: I never get a phone from you dawg. You self that tell me is you. Boy.... Yow. You see the thing me aint build like you dawg. I real dawg me aint going tell them what you tell me dawg. But you come and make a bunch of fucking lies on my name dawg. I don't know where you going with them lies dawg

[medeverdachte]: I so happy dawg I buy all my phones brand new. I don't deal with second hand phones dawg

[verdachte]: Ok

[medeverdachte]: Anytime I need a phone I go straight to the fucking store and buy a phone dawg. If I aint got no phone I wait tell they got special and buy my phone partner.

[verdachte]: Yeah, yeah, yeah. All of a sudden

[medeverdachte]: All of a sudden dawg. You fucking boy you a snake for real boy.

[verdachte]: I a snake? I a snitch?

[medeverdachte] : What!!!! . You a snitch and a snake dawg

1.48

p.m.

[medeverdachte]: You had to tell them you kill the man you steal the phone from him, because you call me to meet him there. That what you had to tell him.

23) Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte], PD03 p. 22 - 30, voor zover inhoudende:

A; I do not want to snitch but the truth is [bijnaam verdachte] killed the guy but I have to save myself. I do not have part of this. I have love for his brother and his mother. And I do not want to be the one....God knows the truth. I do the right thing. He points his finger at me. But he told me what happened. [bijnaam verdachte] and the guy had a fight. Before the guy died. I have never seen the guy. I saw the same white Jeep and heard [bijnaam verdachte] fighting with the guy in the Jeep. I couldn't see the person in the Jeep. The guy dropped [bijnaam verdachte] and they started to fight. It was in front of [bijnaam verdachte] house. The guy kept saying, "bring my thing, bring my thing." I was all the way down the road. I was chilling, but I could hear the arguing. The guy was saying: "bring my thing bring my thing". All I remember it was on a Saturday. The day before the guy died. [bijnaam verdachte] confessed to me because I am good in puzzles. They had a fight and the guy drove off and [bijnaam verdachte] was in the car. And I am not too sure but [bijnaam verdachte] was thrown out of the car or he jumped out of the car. I am not certain. I was at an angle. I couldn't see if he was thrown out of the car or he jumped. The next morning. I saw a lady friend. She came to me. She called before and came to visit me at my house.. And then she told me some [slachtoffer] guy died. She said he was gunned down. He was shot and killed. She asked me if I know [slachtoffer]. She said it was impossible that I don't know [slachtoffer]. She said he was the guy with a white Jeep. But I do not know [slachtoffer]. So we sat down and talked. She went to work and I was busy. And the night time came and I went to eat at my mother. [bijnaam verdachte] came to me that same night and bought some weed. [bijnaam verdachte] was calling me every night or every other night to buy weed. It was a couple of days after the guy died. I gave him weed again.. [bijnaam verdachte] wanted weed again and he confessed to me. We met at the basketball court. I only come in St. Peters in the night. [bijnaam verdachte] bought my weed and [bijnaam verdachte] asked me if I saw what stunt the other guy pulled the other day. He told me: did you see how the guy paid for it? And I was still lost, I did not know what he was talking about. And then he told me the white Jeep and my hart skipped a beat. I know about a guy who was killed in a white Jeep. Then he started to talk. He had problems with the guy from before with the white Jeep. About a stolen thing, rims. And he called the guy and meet up with the guy in the night where he was found shot. He told me the guy wanted some rims. And he told the guy the rims were at his fathers garden. And that is why they met up there. [bijnaam verdachte]' fathers garden is right up there. He called him up, met the guy there, he told the guy give me a second, I am going for the rims. And the guy lost his attention for a while and he turned his head said [bijnaam verdachte]. And he put two shot's in his head. And he took the guy's phone. I asked him why he took the phone. He said he took the phone because he did not want the police to find the phone and find the last call in the phone. [bijnaam verdachte] told me all this information after he asked me who could unlock this phone. It was a couple of day's later. I am not stupid, but I did not know [bijnaam verdachte] was capable of killing. I do know him as a thief and a liar. On the news I heard the police found a bag of VIN numbers in the house of the guy. And I know [bijnaam verdachte] is a thief. Before [bijnaam verdachte] came to me I connected the dots. I found out. And when [bijnaam verdachte] came clean to me, he did not tell me more. I do not know how he got there, how he left, what gun he used. Nothing.

V: Did [bijnaam verdachte] tell you what he did with the gun?

A: He did not tell me. He told me he got rid of it. But I do not know how or where.

V: When you mentioned the white Jeep, can you give some specifics?

A: No, but I saw the Jeep on Face book and people were talking about it. And [bijnaam verdachte] knows the area. I just connected the dots before he come clean to me. I have nothing to do with this. I know how you can find the proof. Take his phone, his mothers or his fathers phone and you can see the last call [slachtoffer] received. [bijnaam verdachte] took the guys phone so the police could not find the last call. [bijnaam verdachte] told me he called the guy to meet him over there. I put everything together. The white Jeep at the fight, the white Jeep at the crime scene and the phone and I am not stupid. I put it all together.

V: What [bijnaam verdachte] told you, did you tell it to anyone?

A: No, I kept it to myself. I am telling you now. When he told me that I was like: What the fuck! I thought he was the driver or something. Because I know him as a liar and a thief. I never thought he was capable of this. He knew I saw the fight and I saw the news and I saw the phone. [bijnaam verdachte] is a car thief too and when I heard about the VIN numbers I connected the dots. And [bijnaam verdachte] knew I already knew and that is why he came clean to me. I realize now [bijnaam verdachte] knew he was recorded. I said certain things like you killed the guy and you took the phone. I think [bijnaam verdachte] knew he was being recorded. I have not a thing to do with this. He blamed it on me because I used to live close by. I tried my best to keep a secret as a friend, but he framed me. I do not want to go to court for a murder. I am not a killer and I am not a thief. I did not know the background story, but when you told me about stolen cars and the rims. I realise that is probably the reason why he killed the guy. I have no blue car, I do not steal.

O: This is another thing you said:

[medeverdachte]:"You had to tell them you kill the man you steal the phone from him,

because you call me to meet him there. That what you had to tell him."

V: When did [bijnaam verdachte] call you?

A: It have to be "Call him to meet him there". Not to call "me".

24) Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 7], G p. 105 – 108, voor zover inhoudende:

V: What Is your nickname?

A: [bijnaam getuige 7].

V: What is your phone number?

A: [telefoonnummer 6]. I have that number a long time.

O: We know you had What's app contact with [bijnaam 2 verdachte], phone number [telefoonnummer 2] and your number [telefoonnummer 6] [bijnaam 2 getuige 7]. This conversation started at 9th of January 2018 and ended 7th of August 2018 at 13:33 PM.

V: What can you tell us about that?

A: [bijnaam verdachte] uses [bijnaam 2 verdachte] in his What's app. I can not remember what the conversation was about. I remember [bijnaam verdachte] uses that name, [bijnaam 2 verdachte] in his What's app.

25) Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 7], G p. 119 - 120, voor zover inhoudende:

O; The night that [slachtoffer] got killed [bijnaam verdachte] was texting you. We did question you about that already. You told us that you didn't really know what that chat was all about. We think that you know exactly what it was about and that [bijnaam verdachte] talked to you about it in the days after the murder.

V: What did [bijnaam verdachte] tell you about the murder of [slachtoffer]?

A: (…) [bijnaam verdachte] told me over the phone that there where three or four in his head. I did not know what he talked about. I was asleep. I asked him what he meant with three in his head. He said he put three in his head.

V: To whom did you talk about what [bijnaam verdachte] told you about [slachtoffer]'s murder?

A: I don't think I talked to anybody about this. I heard on the street that [bijnaam verdachte] send a message to somebody else about that he already did it. I do not know to whom he send the message too.

26) Proces-verbaal van onderzoek Whatsapp-berichten timeline 5 tot 7 augustus 2018, AMB 267 - 271, voor zover inhoudende:

Ik zag in de timeline dat de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] en een gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 6] berichten naar elkaar hadden verzonden.

Deze chatgroep tussen de beide gebruikers was begonnen op 9 januari 2018, 8:59:59 uur en eindigt op 7 augustus 2018, 13:33:19 uur. De groep bestaat uit twee gebruikers genaamd '[bijnaam 2 verdachte]' ([telefoonnummer 2]) en '[bijnaam 2 getuige 7]' ([telefoonnummer 6]).

Ik zag dat [bijnaam 2 verdachte] de beheerder van de groep is. ik zag dat in de contactenlijst van de Apple iPhone het telefoonnummer [telefoonnummer 6] staat vermeld bij contact 66 onder de naam '[bijnaam getuige 7]'.

5 augustus 2018 19:59:50 uur My phone fuckinq up

5 augustus 2018 20:00:04 uur OK

5 augustus 2018 20:00:09 uur Where you b

5 augustus 2018 20:02:35 uur Sand coming home

5 augustus 2018 20:03:26 uur Geluidsfragment

5 augustus 2018 20:21:34 uur Ok ok

5 augustus 2018 20:34:40 uur Yo

5 augustus 2018 20:34:43 uur Bigs

5 augustus 2018 20:35:41 uur Kill and collect smoke and forget remember [bijnaam 2 verdachte] tell you so mark my words

5 augustus 2018 23:18:20 uur Yo

5 augustus 2018 23:18:29 uur Wa the streets saying

5 augustus 2018 23:18:40 uur Boy go sleep

5 augustus 2018 23:18:51 uur Ready to hit a crime seen there

5 augustus 2018 23:19:03 uur Dem dead

5 augustus 2018 23:19:07 uur Foto

5 augustus 2018 23:19:08 uur Foto 5 augustus 2018 23:19:13 uur 4 X icoontje doodshoofd

5 augustus 2018 23:19:43 uur Kill and collect smoke and forget remember [bijnaam 2 verdachte] tell you so mark my words

5 augustus 2018 23:19:53 uur 4 X Onbekend icoontje

5 augustus 2018 23:19:56 uur 2 X Onbekend icoontje

5 augustus 2018 23:19:57 uur 3 X "Duim omhoog"

5 augustus 2018 23:20:16 uur Geluidsbestand

5 augustus 2018 23:20:35 uur Kill and collect smoke and forget remember [bijnaam 2 verdachte] tell you so mark my words

5 augustus 2018 23:23:24 uur Geluidsbestand

5 augustus 2018 23:25:34 uur Geluidsbestand

6 augustus 2018 2:55:36 uur Yow wa happen

6 augustus 2018 2:57:06 uur Geluidsbestand

6 augustus 2018 2:57:15 uur G hold It down

6 augustus 2018 2:57:17 uur Please g

6 augustus 2018 2:57:23 uur ??

6 augustus 2018 2:57:53 uur Only you no da g

6 augustus 2018 2:58:06 uur Please don't talk to nobody

(…)

6 augustus 2018 3:37:24 uur Foto IMG 2177.JPG

6 augustus 2018 3:37:50 uur What is dat

6 augustus 2018 3:38:22 uur Foto IMG 2178.JPG

6 augustus 2018 3:38:30 uur Dis man phone

6 augustus 2018 3:38:54 uur Yeh

(…)

6 augustus 2018 3:40:31 uur Tomorrow we talk

6 augustus 2018 3:40:44 uur One

6 augustus 2018 3:41:10 uur Yeh

6 augustus 2018 3:43:05 uur "Duim omhoog"

6 augustus 2018 3:43:22 uur Bless

6 augustus 2018 3:43:43 uur Yo delete everything

(…)

6 augustus 2018 8:56:57 uur Head g

6 augustus 2018 8:57:07 uur Later we talk better g

6 augustus 2018 9:57:19 uur Ahead shots g

6 augustus 2018 9:57:32 uur Head alone i going for

6 augustus 2018 9:59:05 uur Ok

6 augustus 2018 9:59:21 uur Geluidsbestand

6 augustus 2018 8:59:29 uur Yo g hush please

27) Proces-verbaal 1e verhoor verdachte [verdachte], PD01 p. 13 - 16, voor zover inhoudende:

V: What are your nick names?

A: They does call me [bijnaam verdachte].

V: What kind of cell phones do you use?

A: Before I had an Iphone 5s. After that I recently bought the Samsung J7.

V; What are the phone numbers for these cell phones?

A: I use the number [telefoonnummer 2]. This is the number I used in the Iphone 5S too.

Bewijsmotivering

Op grond van de hierboven besproken bewijsmiddelen stelt het Gerecht het volgende vast. In de vroege ochtend van 6 augustus 2018 werd [slachtoffer] op de Marigot Hill Road ter hoogte van perceel nummer [nummer] dood aangetroffen in zijn auto. De ramen van de auto waren open en de radio stond aan. Er werd geen telefoon in de auto aangetroffen. Getuigen hebben verklaard dat zij ’s nachts rond 01:45 twee of drie harde knallen hebben gehoord die klonken als schoten van een vuurwapen.

Het lichaam en de plaats delict zijn onderzocht. Uit sectie is gebleken dat [slachtoffer] is overleden als gevolg van twee op hem afgevuurde kogels, die hem in zijn hoofd (en daarmee in zijn hersenen) hebben geraakt. Op de plaats delict zijn twee 9MM hulzen aangetroffen. Gelet op de omstandigheden op de plaats delict is het volgens de politie aannemelijk dat de schutter buiten de auto in de buurt van de bestuurderskant van de auto heeft gestaan ten tijde van het schieten.

Gelet op de lijkstijfheid van het slachtoffer ten tijde van het aantreffen van het lichaam, wordt aangenomen dat het schietproces minimaal zes uren voor het aantreffen van het lichaam heeft plaatsgevonden. Deze constatering werd gedaan om 09:15 uur in de ochtend van 6 augustus. Dit tijdsverloop correspondeert met de door de getuigen waargenomen schoten om 01:45 uur in de nacht. Het Gerecht stelt dan ook vast dat [slachtoffer] rond 01:45 uur van het leven is beroofd.

Nadat de politie erachter kwam dat er een Samsung telefoon van het slachtoffer leek te missen, bleek uit onderzoek dat het bij deze telefoon behorende imeinummer op 9 augustus - drie dagen na de moord op [slachtoffer] - werd gekoppeld aan telefoonnummer [telefoonnummer 2]. Dit nummer behoort toe aan verdachte.

Verdachte is hierop aangehouden en had op dat moment de missende Samsung van het slachtoffer in zijn bezit. Bij een huiszoeking in de woning van verdachte is vervolgens een iphone 5S gevonden die ook door verdachte werd gebruikt. In deze iphone is een foto aangetroffen van een Samsung die overeenkomst met de Samsung van het slachtoffer. Deze foto is gemaakt op 6 augustus 2018 om 03:38 uur in de slaapkamer van verdachte. Het Gerecht stelt vast dat verdachte een krappe twee uur na de moord op [slachtoffer] – midden in de nacht - diens telefoon in zijn slaapkamer had.

In de iphone van verdachte zijn daarnaast ook Whatsapp-berichten tussen verdachte en het slachtoffer aangetroffen, waarbij het laatste contact op 6 augustus 2018 om 01:15 uur was. Uit de inhoud van deze berichten kan worden geconcludeerd dat verdachte en het slachtoffer elkaar over tien minuten zouden treffen en dat er iets zou worden overgedragen. Dit blijkt uit de tekst ‘But you coming for dem now or wa’ waarop wordt geantwoord met ‘da good’. Daarbij zij opgemerkt dat deze berichten uit de telefoon van verdachte verwijderd waren, maar door grondig onderzoek van de politie terug zijn gevonden. Het Gerecht stelt vast dat verdachte en [slachtoffer] om 01:15 uur afspraken elkaar over tien minuten te treffen en dat deze afspraak een half uur voor de moord op [slachtoffer] is gemaakt.

Voorts is komen vast te staan dat verdachte op 5 augustus 2018 - uren voor de moord op [slachtoffer] - tegenover vrienden op Whatsapp spreekt over ‘Kill and collect smoke and forget remember [bijnaam 2 verdachte] tell you so mark my words’, ‘Ready to hit a crime seen there’, en ‘Dem dead’. Vlak na de moord op [slachtoffer], om 03:37 uur, stuurt verdachte een foto, waarop de ander vraagt ‘what is dat’. Het antwoord luidt ‘dis man phone’, ‘tomorrow we talk’, ‘delete everything’ en ‘Head alone i going for’.

Verdachte heeft een getuige, [getuige 6], gevraagd om een verklaring af te leggen die niet naar waarheid is en die bovendien belastend was voor iemand anders, kennelijk omdat verdachte aan zag komen dat de politie hem in het vizier zou krijgen. Tegen [getuige 6] heeft verdachte ook gezegd dat de politie hem had verteld dat [slachtoffer] met een Glock was neergeschoten met twee kogels. De politie heeft deze informatie niet naar buiten gebracht en het betreft, aldus de politie, informatie waar alleen de dader over kon beschikken. Deze zelfde [getuige 6] heeft tot slot verklaard dat verdachte een wapen in zijn bezit had, te weten een wapen geschikt voor kaliber 9MM.

Verdachte heeft steeds nadat hij geconfronteerd werd met nieuwe onderzoeksfeiten zijn verklaring aangepast. Zowel over het verkrijgen van de telefoon van [slachtoffer] als over de persoon die [slachtoffer] gedood zou hebben, heeft verdachte meerdere onaannemelijke scenario’s aangevoerd waarbij hij steeds anderen in diskrediet heeft proberen te brengen. Een van deze personen is [medeverdachte]. Nadat verdachte hem had aangewezen als de persoon van wie hij de telefoon had gekregen, heeft de politie onderzoek gedaan naar dit scenario, welk scenario niet bleek te kloppen. Op enig moment tijdens het onderzoek zijn Chery en verdachte samen in een ruimte gezet, en het gesprek dat zij vervolgens voerden, werd opgenomen. In dit gesprek geeft [medeverdachte] meerdere malen aan dat hij geen ‘snitch’ wil zijn maar dat verdachte hem iets in zijn schoenen probeert te schuiven.

Direct nadat [medeverdachte] vervolgens door de politie met deze opname geconfronteerd wordt, legt hij een belastende verklaring over verdachte af. In zijn eerdere verklaringen deed hij dat niet. [medeverdachte] heeft verklaard dat verdachte de dag ervoor ruzie had met [slachtoffer] over ‘rims’ die [slachtoffer] van verdachte zou krijgen. Volgens [medeverdachte] zouden zij elkaar die nacht ontmoeten voor de ‘rims’, die in de tuin van de vader van verdachte lagen. Daarom spraken ze af op de Marigot Hill Road. Verdachte heeft vervolgens aan [medeverdachte] verteld dat hij [slachtoffer], toen die even niet oplette, twee keer in het hoofd heeft geschoten. Het was payback van verdachte. De telefoon van [slachtoffer] had verdachte meegenomen omdat hij niet wilde dat de politie het laatste telefoontje dat met die telefoon was gemaakt, naar hem terug zou kunnen voeren.

Tot slot is van belang dat verdachte woonachtig is op [adres 3] en dat het slachtoffer is aangetroffen op bij [locatie 2].

Op grond van alle bovengenoemde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, acht het Gerecht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de persoon is geweest die [slachtoffer] van het leven heeft beroofd en eveneens is bewezen dat hij dat met voorbedachte rade heeft gedaan. Het Gerecht heeft de overtuiging dat verdachte een afspraak met [slachtoffer] heeft gemaakt met het doel om hem van het leven te beroven. [slachtoffer] moest boeten voor de ruzie die hij de dag ervoor had gehad met verdachte; verdachte wilde payback. Verdachte heeft daarmee naar het oordeel van het Gerecht de gelegenheid gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Verdachte heeft op geen enkele wijze gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling en daarnaast is het Gerecht geenszins gebleken van contra-indicaties ten aanzien van de voorbedachte raad. In tegendeel; verdachte maakte de avond voorafgaand aan de moord, rond 20:30 uur, via Whatsapp al ‘stoere’ opmerkingen over zijn plannen door onder andere te zeggen ‘dem dead’ en ‘ready to hit a crimescene there’. Twee uur na de dood van [slachtoffer] zegt verdachte op Whatsapp ‘head alone i going for’. Verdachte stuurt bovendien vlak na de moord foto’s van de telefoon van [slachtoffer] rond.

Strafbaarheid van de feiten en kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:262 van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezenverklaarde feit wordt als volgt gekwalificeerd:

Primair:

moord

Strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

Oplegging van straf

Na te melden straf is in overeenkomstig met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan, en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Het Gerecht neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Ernst van de feiten

Verdachte heeft met een vuurwapen vanaf korte afstand het slachtoffer in zijn hoofd geschoten en heeft het slachtoffer hiermee op koelbloedige wijze van het leven beroofd. Verdachte heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan een van de zwaarste misdrijven die - zo niet het zwaarste misdrijf dat - de wet kent; moord. Niet alleen heeft verdachte het slachtoffer een verdere toekomst ontzegd, ook heeft verdachte de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar en onbeschrijflijk leed toegebracht. Het behoeft geen betoog dat dergelijk handelen onacceptabel is en dat op dergelijke feiten niet anders kan worden gereageerd dan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeer lange duur.

Persoonlijke omstandigheden verdachte

Het Gerecht heeft tevens acht geslagen op de strafkaart van verdachte, waaruit blijkt dat verdachte eerder met politie en justitie in aanraking is geweest, zij het niet voor soortgelijke feiten.

Over verdachte zijn twee rapportages opgesteld. Uit de psychologische rapportage komt kort gezegd naar voren dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar wordt geacht. Dit oordeel hangt samen met zijn kennis en inzicht van het toelaatbare en niet-toelaatbare en zijn niveau van (waargenomen) begaafdheid. Verdachte mag in staat worden geacht om te kunnen handelen in dagelijkse situaties. Hij beschikt over een geringe doch voldoende intelligentie om te weten wat als goed of kwaad, als toelaatbaar of strafbaar wordt geacht in de samenleving. Er zijn geen aanwijzingen dat verdachte lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. De kans op recidive wordt hoog ingeschat. De psycholoog merkt op dat verdachte, indien hij door het Gerecht schuldig wordt bevonden, weinig tot geen schuldgevoelens toont, ook niet wanner het gaat om zoiets ernstigs als het doden van een ander. De psycholoog merkt tot slot op dat, zolang niet achterhaald wordt wat de oorzaak van sterke gevoelens van frustratie, verongelijktheid en ingehouden woede is bij verdachte, deze aspecten een voedingsbodem blijven voor crimineel gedrag.

De psychiatrische rapportage vermeldt ook dat geen sprake is van psychiatrische stoornissen. Verdachte heeft volledige kennis van de aard van de gedragingen en de daarmee gepaard gaande gevolgen, ondanks het feit dat verdachte het delict ontkent. Verdachte is volledig toerekeningsvatbaar te achten, mocht het Gerecht tot een bewezenverklaring komen.

Het Gerecht stelt vast dat beide rapportages op deugdelijke wijze tot stand zijn gekomen en neem de conclusies van deze rapportages dan ook over. Het Gerecht zal verdachte dan ook beschouwen als volledig toerekeningsvatbaar.

Op te leggen straf

Bij het bepalen van de hoogte van de straf, heeft het Gerecht in aanmerking genomen dat voor een moord als norm gewoonlijk een gevangenisstraf van 18 jaar wordt opgelegd. Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is het Gerecht niet gebleken van strafverzwarende danwel strafverlagende omstandigheden die zouden moeten leiden tot afwijking daarvan. Het Gerecht acht oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren dan ook passend en geboden, en zal deze straf aan verdachte opleggen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op artikel 2:262 van het Wetboek van Strafrecht. zoals dit luidde ten tijde van het bewezen verklaarde.

Beslissing

Het Gerecht:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair ten laste gelegde feit heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de 18 (ACHTTIEN) JAREN;

beveelt dat de tijd die door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. D. Gruijters, bijgestaan door mr. M.C. Bruins, (zittingsgriffier), en op 26 juni 2019 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht Sint Maarten.

mr. M.C. Bruins is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

uitspraakgriffier:

Hierna wordt, tenzij anders vermeld, telkens verwezen naar ambtsedige - en door de desbetreffende verbalisant(en) in wettelijke vorm opgemaakte - processen-verbaal en overige geschriften, die als bijlagen zijn opgenomen in het eindproces-verbaal van het Korps Politie Sint Maarten, Justitiële Dienst, Team Zware Criminaliteit Bestrijding d.d. 11 augustus 2018, geregistreerd onder de onderzoeksnaam “Pyriet”.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature