E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGEAC:2021:192
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, BBZ nrs. CUR202004352 en CUR202004748

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft de Duitse nationaliteit en is verzekerd via de Rentenversicherung in Duitsland voor de volksverzekeringen. Belanghebbende heeft zich in 2016 in Curaçao gevestigd. Om als niet-verzekerde voor de AOV en de AWW te worden aangemerkt, dient de Minister van Sociale Zaken een aanwijzing af te geven waarin is vermeld dat de belastingplichtige niet verzekerd is. Belanghebbende heeft voorafgaand aan de mondelinge behandeling een brief met die aanwijzing van de Minister ingebracht. Gelet op het voorgaande dient belanghebbende voor de jaren 2016 en 2017 niet als verzekerde en dus ook niet als premieplichtige te worden aangemerkt. De aanslagen premies AOV/AWW voor de jaren 2016 en 2017 dienen vernietigd te worden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie