< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Mensenhandel e.d.

UitspraakParketnummer: 500.00324/18

Uitspraak: 27 september 2019 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1981 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres 1].

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 11 januari 2019, 27 maart 2019, 29 mei 2019 en 6 september 2019. De verdachte is telkens verschenen, bijgestaan door haar raadsvrouw, mr. S.K. Snel, advocate in Curaçao, en op de zitting van 6 september 2019 eveneens door haar raadsman, mr. O.A. Martina, advocaat in Curaçao.

De benadeelde partijen [benadeelde 1], [benadeelde 2], [benadeelde 3], [benadeelde 4] en [benadeelde 5] hebben zich ter terechtzitting gevoegd in het strafproces met een vordering tot schadevergoeding.

De officier van justitie, mr. E.J. de Groot, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht de ten laste gelegde feiten bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met aftrek van voorarrest. Haar vordering behelst voorts de toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen tot een bedrag van NAf 3.000,-- aan immateriële schade, onder de niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partijen in hetgeen zij aan loonderving hebben gevorderd, en de oplegging van een bij de toewijsbare vordering behorende schadevergoedingsmaatregel.

De raadsvrouw heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting – ten laste gelegd:

Feit 1 Mensenhandel

dat zij in de periode van 1 maart 2017 t/m 27 september 2018 te Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen, een of meer ander(en), te weten

[benadeelde 6] en/of

[benadeelde 1], en/of

[benadeelde 4], en/of

[benadeelde 7] en/of

benadeelde 5] en/of

[benadeelde 2] en/of

[benadeelde 3] en/of

andere onbekend gebleven personen (totaal ongeveer 160, althans een

grote hoeveelheid personen),

(sub a)

door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of dreiging met een of meer andere feitelijkheden en/of door afpersing en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die een of meer vernoemde slachtoffers/personen,

en/of

(sub c)

heeft aangeworven, meegenomen of ontvoert met het oogmerk om die ander in een ander land, te weten Curaçao, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling,

en/of

(sub d)

met een van de in onderdeel a genoemde middelen heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, dan wel, onder de voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die een of weer vernoemde slachtoffers/ personen zich daardoor beschikbaar stelde(n) tot het verrichten van arbeid of diensten,

en/of

(sub f)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die een of meer vernoemde slachtoffers/ personen,

en/of

(sub i)

met een van de in onderdeel a genoemde middelen heeft gedwongen dan wel bewogen hem/haar te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde,

immers heeft zij, verdachte, en/of haar mededader(s)

terwijl verdachte wist dat een of meer van vernoemde slachtoffers/personen in een slechte financiële situatie verkeerden en/of de (financiële) situatie in Venezuela heel slecht is en/of dat die slachtoffers de Papiamentse en/of Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig was/waren en /of die slachtoffers (vrijwel) niemand kende op Curaçao en/of geen werkvergunningen en/of verblijfsvergunningen op Curaçao had(den) en/of onder slechte woon- en/of werkomstandigheden hier zouden gaan leven en/of werken,

(aan) een of meer van de vernoemde slachtoffers/ personen:

in Venezuela benaderd of laten benaderen met het verzoek om in Curaçao, bij een "snek"(naam “snek”]), te komen werken (zonder contract), en/of voor hen de reis van Venezuela naar Curaçao laten regelen en/of betalen, en/ of

gehuisvest in een (kleine, gedeelde) kamer op de tweede verdieping van [naam “snek”] op de [adres 2] en/of een woning te [adres 3] en/of een woning te [adres 4] en/of hen verplicht om aldaar te woven, en/of

(ongeveer) 350 gulden per maand in rekening te brengen voor deze kleine gedeelde kamer en/of (daarnaast) een bedrag voor lunch en/of water en/of elektra en/of internet, in rekening te brengen, en/of

de regel opgelegd dat zij (maximaal) een keer per dag mochten douchen en/of

(bij aankomst) een (begin)schuld opgelegd (van ongeveer 1600 ANG) en/of opgelegd dat deze schuld binnen 3 tot 4 weken kon/moest worden afbetaald/ingelost aan/bij verdachte(n) door voor verdachte(n) te werken, en/of

de regel opgelegd dat zij niet mochten stoppen met werken voor verdachte(n) (in [naam “snek”]) alvorens de schuld werd ingelost, en/of

uitgelegd/opgelegd dat zij (zonder contract en zonder werkvergunning) moesten werken in de [naam “snek”], door klanten te versieren, te amuseren, (trago)drankjes te laten kopen, en met ze te dansen en/of seks te bedrijven (waarmee zij tokens zouden verdienen om hun schuld of te lossen), en/of

uitgelegd dat er (meerdere) beveiligingscamera's in de [naam “snek] hingen zodat zij, verdachte(n) alles kan/kunnen zien en/of horen, en/of

opgelegd dat zij zich aan de regels moesten houden, en dat anders boetes in rekening worden gebracht en/of telefoons worden afgepakt en/of hun maaltijden worden onthouden, en/of

hebben uitgescholden en/of bedreigd (wanneer zij zich niet voldoende gedroegen zoals verdachte en/of medeverdachten wensten) en/of

onder druk gezet om geld te verdienen door zich te prostitueren om hun schuld aan verdachte(n) en/of het geld voor maaltijden en/of internet en/of water en elektra te kunnen (af) te betalen, en/of

de regel opgelegd dat in geval van prostitueren (of anderszins verlaten van de bar), een bedrag (100 of 150 gulden) betaald diende te worden bij de bar (ten behoeve van verdachte(n)) alvorens de klant met voornoemd slachtoffer/persoon [naam “snek”] mocht verlaten, en/of

opgelegd dat 6 dagen in de week gewerkt moest worden van 20.00 t/m 04:00/05:00 uur, terwijl zij geen geld uitgereikt kregen en/of geen pauze kregen en/of geen eten kregen;

(artikel 2:239 van Wetboek van Strafrecht )

subsidiair: medeplichtigheid aan mensenhandel

dat (mede)verdacht(en) [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2]en/[medeverdachte 3] en/of een of meer ander(en) in of omstreeks de periode van 1 maart 2017 t/m 27 september 2018 te Curaçao, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer ander(en), te weten

- [ [benadeelde 6] en/of

[benadeelde 1], en/of

[benadeelde 4], en/of

[benadeelde 7] en/of

[benadeelde 5] en/of

[benadeelde 2] en/of

[benadeelde 3] en/of

andere onbekend gebleven personen (totaal ongeveer 160, althans een grote hoeveelheid personen),

(sub a)

door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of dreiging met een of meer andere feitelijkheden en/of door afpersing en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die een of meer vernoemde slachtoffers/ personen,

en/of

(sub c)

heeft aangeworven, meegenomen of ontvoert met het oogmerk om die ander in een ander land, te weten Curaçao, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling,

en/ of

(sub d)

met een van de in onderdeel a genoemde middelen heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel, onder de voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die een of meer vernoemde slachtoffers/ personen zich daardoor beschikbaar stelde(n) tot het verrichten van arbeid of diensten,

en/of

(sub f)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die een of

meer vernoemde slachtoffers/ personen

en/of

(sub i)

met een van de in onderdeel a genoemde middelen heeft gedwongen dan wel bewogen hem/haar te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde,

immers hebben, zij, [medeverdachte 1]en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3], en/of hun mededader(s)

terwijl zij, medeverdachte(n), wist(en) dat een of meer van vernoemde slachtoffers/personen in een slechte financiële situatie verkeerden en/of de (financiële) situatie in Venezuela heel slecht is en/of dat die slachtoffers de Papiamentse en/of Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig was/waren en/of die slachtoffers (vrijwel) niemand kende op Curaçao en/of geen werkvergunningen en verblijfsvergunningen op Curaçao had(den),

een of meer van de vernoemde slachtoffers/ personen:

in Venezuela benaderd of laten benaderen met het verzoek om in Curaçao, bij een "snek"([naam nek”]), te komen werken (zonder contract), en/of voor hen de refs van Venezuela naar Curaçao laten regelen en betalen, en/of

gehuisvest in een (kleine, gedeelde) kamer op de tweede verdieping [naam “snek”] op de [adres 2] en/of een woning te [adres 3] en/of een woning te [adres 4] en/of hen verplicht om aldaar te wonen, en/of

(ongeveer) 350 gulden per maand in rekening te brengen voor deze kleine gedeelde kamer en/of (daarnaast) een bedrag voor lunch en/of water en/of elektra en/of internet, in rekening te brengen, en/of

de regel opgelegd dat zij (maximaal) een keer per dag mochten douchen en/of

(bij aankomst) een (begin)schuld opgelegd (van ongeveer 1600 ANG) en/of opgelegd dat deze schuld binnen 3 tot 4 weken kon/moest worden afbetaald/ingelost aan/bij verdachte(n) door voor verdachte(n) te werken, en/of

de regel opgelegd dat zij niet mochten stoppen met werken voor verdachte(n) (in [naam “snek”]) alvorens de schuld werd ingelost, en/of

uitgelegd/opgelegd dat zij (zonder contract en zonder werkvergunning) moesten werken in de [naam “snek], door klanten te versieren, te amuseren, (trago)drankjes te laten kopen, en met ze te dansen en/of seks te bedrijven (waarmee zij tokens zouden verdienen om hun schuld af te lossen), en/of

uitgelegd dat er (meerdere) beveiligingscamera's in de [naam “snek] hingen zodat zij, verdachte(n) alles kan/kunnen zien en/of horen, en/of

opgelegd dat zij zich aan de regels moesten houden, en dat anders boetes in rekening worden gebracht en/of telefoons worden afgepakt en/of hun maaltijden worden onthouden, en/of

hebben uitgescholden en/of bedreigd (wanneer zij zich niet voldoende gedroegen zoals verdachte en/of medeverdachten wensten) en/of

onder druk gezet om geld te verdienen door zich te prostitueren om hun schuld aan verdachte(n) en/of het geld voor maaltijden en/of internet en/of water en elektra te kunnen (af) te betalen, en/of

de regel opgelegd dat in geval van prostitueren (of anderszins verlaten van de bar), een bedrag (100 of 150 gulden) betaald diende te worden bij de bar (ten behoeve van verdachte(n)) alvorens de klant met voornoemd slachtoffer/persoon [naam “snek] mocht verlaten, en/of

opgelegd dat 6 dagen in de week gewerkt moest worden van 20.00 t/m 04:00/05:00 uur, terwijl zij geen geld uitgereikt kregen en/of geen pauze kregen en/of geen eten kregen,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2017 t/m 27 september 2018 te Curaçao, behulpzaam is geweest en/of daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door:

management- en/of administratie- en/of schoonmaakwerkzaamheden te verrichten voor/in de [naam “snek], en/of

regels op te stellen en/of te verkondigen voor/aan voornoemde vrouwen/slachtoffers die als trago-meisje werkzaam waren in de [naam “snek], en/of

een of meer van voornoemde vrouwen/slachtoffers in haar woning te laten verblijven (wetende dat zij in de [naam “snek] werkzaam waren);

Feit 2 Mensensmokkel

dat zij, in of omstreeks de periode van 1 maart 2017 t/m 27 september 2018 te Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, uit winstbejag, (en uit beroep of gewoonte[benadeelde 7] en/of [benadeelde 1] en/[benadeelde 6] en/of [benadeelde 4] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 2] en/of G. [benadeelde 3] en/of andere onbekend gebleven personen (totaal ongeveer 160, althans een grote hoeveelheid personen), behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang en/of verblijf in Curaçao of die bovengenoemde persoon (telkens) daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft/hebben verschaft terwijl zij, medeverdachte(n) (telkens) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat die toegang en/of dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededaders, althans alleen,

contact onderhouden met voornoemde personen betreffende het verrichten van werk zonder werk- en/of verblijfsvergunning in Curaçao, en/of

contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan voornoemde personen betreffende de vergoeding van de vlucht en/of toegang van bovengenoemde personen, en/of

een ticket naar Curaçao geboekt voor voornoemde personen en/of voor hen een (valse) reservering gedaan bij een hotel op Curaçao en/of 800 tot 1000 dollars aan genoemde personen (laten) (ge)geven om Curaçao binnen te komen, en/of

voornoemde personen vervoerd en/of laten vervoeren van de luchthaven Curaçao naar de verblijfplaatsen en/of werkplaats, en/of

- bovengenoemde personen al dan niet tegen betaling onderdak op Curaçao geboden;

(artikel 2:154 lid 1 onder b en lid 3 Wetboek van Strafrecht )

Feit 3 werkverschaffing aan illegalen

dat zij, in of omstreeks de periode van 1 maart 2017 t/m 27 september 2018 te Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, uit winstbejag, (en uit beroep of gewoonte,) [benadeelde 7] en/of [benadeelde 1] en/of [benadeelde 6] en/of [benadeelde 4], en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] en/of andere onbekend gebleven personen (totaal ongeveer 160, althans een grote hoeveelheid personen), die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in Curaçao hebben verschaft, krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid heeft doen verrichten, terwijl zij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat die toegang of dat verblijf wederrechtelijk is.

(artikel 2:155 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht )

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak

Het Gerecht is van oordeel dat het bewijs tekortschiet om te kunnen vaststellen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde. Het Gerecht overweegt daartoe als volgt.

Feit 1: (Medeplichtigheid aan) mensenhandel

Het Gerecht is van oordeel dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) mensenhandel, zoals onder 1 ten laste gelegd. Daartoe dient het navolgende in overweging te worden genomen.

Beoordelingskader mensenhandel

Uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot artikel 2:239 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en de jurisprudentie over dit wetsartikel volgt dat mensenhandel is gericht op uitbuiting. De strafbaarstelling van mensenhandel stelt het belang van het individu steeds voorop. Dat belang is het behoud van de lichamelijke en geestelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer.

De in artikel 2:239 Sr verboden gedragingen be ïnvloeden de wil, waaronder is begrepen de keuzemogelijkheid van het slachtoffer, in die zin dat zij leiden tot het ontbreken van vrijwilligheid waartoe ook behoort het ontbreken of de vermindering van de mogelijkheid een bewuste keuze te maken. Dit gebrek aan een vrije keuze komt nader tot uitdrukking in de verschillende bestanddelen die van artikel 2:239 Sr deel uitmaken.

Met betrekking tot het bestanddeel ‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ geldt dat misbruik kan worden verondersteld, indien de tewerkgestelde in een situatie verkeert of komt te verkeren, die niet gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige werknemer in Curaçao pleegt te verkeren.

Met betrekking tot het bestanddeel ‘een kwetsbare positie’ geldt dat dit begrip in de wet is gedefinieerd in die zin dat daaronder mede wordt begrepen: “een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan”.

Het in artikel 2:239, eerste lid Sr voorkomende bestanddeel (oogmerk van) uitbuiting is in de wet niet gedefinieerd, anders dan door de (niet limitatieve) opsomming in het tweede lid van een aantal vormen van uitbuiting, waaronder gedwongen of verplichte arbeid of diensten. Deze bepaling doelt op een verscheidenheid aan moderne vormen van slavernij, waarbij als voorbeeld wordt genoemd een extreem lange werkweek tegen onevenredig lage betaling onder slechte werkomstandigheden.

Uit jurisprudentie (vergelijk: Hoge Raad 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:554) volgt dat (het oogmerk van) 'uitbuiting' moet worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 2:239, eerste lid aanhef en onder d Sr. De verweten gedragingen kunnen eerst dan als mensenhandel als bedoeld in artikel 2:239, eerste lid aanhef en onder d, Sr worden bestraft, indien uit de bewijsvoering volgt dat is voldaan aan de voorwaarde dat zij zijn begaan onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld.

De vraag of – en zo ja, wanneer – sprake is van 'uitbuiting' in de zin van de onderhavige bepaling, is niet in algemene termen te beantwoorden, maar is sterk verweven met de omstandigheden van het geval. Bij de beantwoording van die vraag komt in een geval als het onderhavige onder meer betekenis toe aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt, en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald. Bij de weging van deze en andere relevante factoren dienen de in de Curaçaose samenleving geldende maatstaven als referentiekader te worden gehanteerd.

Het Gerecht benadrukt ten slotte dat het enkele aanwenden van voornoemde dwangmiddelen op zich zelf beschouwd niet reeds uitbuiting oplevert, maar dat (het oogmerk van) uitbuiting met zich brengt dat sprake moet zijn van een ernstige inbreuk op de lichamelijke en/of geestelijke integriteit en/of de persoonlijke vrijheid van betrokkenen.

Beoordeling

Het Gerecht heeft uit het dossier onvoldoende aanwijzingen kunnen afleiden dat de verdachte het oogmerk van uitbuiting heeft gehad zoals hierboven omschreven. Uit de bewijsmiddelen, met name de verklaringen van de getuigen [benadeelde 1], [benadeelde 2], [benadeelde 3], [benadeelde 4], [benadeelde 5], [benadeelde 6]en [benadeelde 7], kan worden afgeleid dat de verdachte weliswaar nu en dan in de [naam “snek] aanwezig was, daar schoonmaakwerkzaamheden verrichtte en drank inkocht en dat zij enkele ‘trago-meisjes’ in haar woning huisvestte, maar uit die omstandigheden kan op zichzelf nog niet zonder meer volgen dat de verdachte voornoemd oogmerk had.

Naar het oordeel van het Gerecht vormt de uitbuiting het resultaat van het geheel aan feiten en omstandigheden, waarbij met name betekenis toekomt aan de beginschuld van ongeveer 1600 gulden waarmee de ‘trago-meisjes’ aan hun werkzaamheden bij de [naam “snek] begonnen, de zware arbeidsomstandigheden en het boetesysteem waarbij, in verhouding tot de verdiensten, buitensporig hoge boetes van (ongeveer) 100 tot 150 gulden betaald moesten worden als de ‘trago-meisjes’ de regels overtraden. Het Gerecht heeft evenwel niet kunnen vaststellen, ook niet op basis van de informatie die in haar telefoon is aangetroffen, dat de verdachte van (al) deze omstandigheden afwist.

Het Gerecht acht dan ook niet bewezen dat het oogmerk van verdachte op de uitbuiting was gericht.

Omdat voor strafbare medeplichtigheid ook opzet vereist is op het misdrijf ten aanzien waarvan hulp verleend wordt, welk opzet bij de verdachte niet kan worden bewezen, kan ook de subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan mensenhandel niet worden bewezen.

Feit 2: Medeplegen mensensmokkel

Het Gerecht is voorts van oordeel dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van het medeplegen van mensensmokkel, zoals onder 2 ten laste gelegd. Daartoe overweegt het Gerecht dat de rol van de verdachte bij die mensensmokkel, zoals die naar voren komt uit de bewijsmiddelen, van onvoldoende gewicht was om als medeplegen te kunnen worden aangemerkt.

Feit 3: Medeplegen werkverschaffing illegalen

Het Gerecht is tenslotte van oordeel dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van het medeplegen van werkverschaffing aan illegalen, zoals onder 3 ten laste gelegd. Ook hier overweegt het Gerecht dat de rol van de verdachte bij die werkverschaffing aan illegalen, zoals die naar voren komt uit de bewijsmiddelen, van onvoldoende gewicht was om als medeplegen te kunnen worden aangemerkt.

Omdat bij de feiten 2 en 3 niet ook subsidiair de variant van medeplichtigheid ten laste is gelegd – van welke strafbare deelnemingsvorm mogelijk wel sprake is geweest –, dient de verdachte van de gehele tenlastelegging te worden vrijgesproken.

Schadevergoeding

De benadeelde partijen [benadeelde 1], [benadeelde 2], [benadeelde 3], [benadeelde 4]en [benadeelde 5] hebben zich in het strafproces gevoegd met ieder een vordering tot schadevergoeding, bestaande uit een gedeelte van NAf 3.000,-- aan immateriële schade en een bedrag variërend tussen NAf 22.180,-- tot NAf 23.720,-- aan loonderving, telkens te vermeerderen met de wettelijke rente.

Nu het Gerecht de verdachte zal vrijspreken van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt, kunnen de benadeelde partijen niet in hun vorderingen worden ontvangen.

Het Gerecht zal de benadeelde partij ook veroordelen in de proceskosten van de verdachte voor zover die betrekking hebben op de vordering van de benadeelde partij. Door of namens de verdachte is niet naar voren gebracht dat zulke kosten zijn gemaakt, zodat die kosten dienen te worden begroot op nihil.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte ten laste is gelegd en spreekt haar daarvan vrij;

verklaart de benadeelde partijen [benadeelde 1], [benadeelde 2], [benadeelde 3], [benadeelde 4en [benadeelde 5]niet-ontvankelijk in de vorderingen en bepaalt dat dezen de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen;

veroordeelt de benadeelde partijen in de door de verdachte gemaakte kosten voor zover die betrekking hebben op de vordering van de benadeelde partijen, begroot op nihil;

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. G. Edelenbos, bijgestaan door mr. R.J. Gras (zittingsgriffier), en op 27 september 2019 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Curaçao.

uitspraakgriffier:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature