E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGEAA:2023:268
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, AUA202202020

Inhoudsindicatie:

Schuldvordering. SZA vordert dat het Gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagden] veroordelen om aan SZA tegen behoorlijke kwijting te betalen het bedrag van Afl. 8.034,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 juni 2019 tot de dag der algehele voldoening, en te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten naar rato van 1½ punt van het liquidatietarief begroot op Afl. 750,- en met veroordeling van [gedaagden] in de kosten van de procedure.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie