< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening - weigering visum

UitspraakUitspraak van 26 januari 2022

Lar nr. AUA202103736

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het verzoek in de zin van artikel 54 van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van:

[Verzoekster],

wonend in Venezuela,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: drs. M.L. Hassell,

gericht tegen:

DE MINISTER VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE,

zetelend in Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: mr. M. van Wilgen (DIMAS).

PROCESVERLOOP

Bij beschikking van 25 oktober 2021 (bestreden beschikking) is afwijzend beslist op de aanvraag van verzoekster om afgifte van een visum om voor familiebezoek tot Aruba te worden toegelaten.

Hiertegen heeft verzoekster op 18 november 2021 bezwaar gemaakt (bezwaar) en dit op 10 december 2021 aangevuld.

Op 14 december 2021 heeft verzoekster zich tevens tot het gerecht gewend met het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het verzoek is op 12 januari 2022 behandeld ter zitting, alwaar partijen bij hun gemachtigde zijn verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1. Ingevolge artikel 54, eerste lid, van de Lar, kan, indien krachtens deze landsverordening een bezwaar- of beroepschrift aanhangig is, de indiener daarvan aan het gerecht verzoeken om de bestreden beschikking onderscheidenlijk de beslissing op het bezwaarschrift te schorsen op grond, dat de uitvoering daarvan voor betrokkene een onevenredig nadeel met zich zou brengen in verhouding tot het door een onmiddellijke uitvoering daarvan te dienen belang.

Ingevolge het tweede lid van genoemd artikel kan ter voorkoming van nadeel als bedoeld in het eerste lid, op het verzoek van genoemde indiener ook een voorlopige voorziening worden getroffen.

2. Aan de bestreden beschikking heeft verweerder ten grondslag gelegd dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf van verzoekster op Aruba onvoldoende aannemelijk zijn gemaakt en dat uit de overgelegde stukken onvoldoende kan worden geconcludeerd dat verzoekster sociaal en/of economisch gebonden is in het land waar zij woonachtig is, waardoor haar tijdige terugkeer onzeker is.

3. Het verzoek strekt tot schorsing van de bestreden beschikking en het treffen van een voorlopige voorziening, inhoudende (naar het gerecht begrijpt) dat verzoekster wordt behandeld als ware zij in het bezit van een geldig visum om tot Aruba te worden toegelaten voor de duur van 21 dagen, totdat op het bezwaar is beslist. Daaraan legt verzoekster - kort gezegd - ten grondslag dat de bestreden beschikking aan een motiveringsgebrek lijdt en naar verwachting in de bodemprocedure zal worden vernietigd.

spoedeisend belang

4. Vaststaat dat de periode van het aangevraagde visum, te weten 20 november 2021 tot en met 10 december 2021, inmiddels voorbij is. Verzoekster heeft gesteld toch belang te hebben bij het verzoek, nu zij de mogelijkheid heeft op elk ander moment naar Aruba te reizen voor het door haar beoogde familiebezoek. Zij heeft echter niet gesteld over een andere reisticket met specifieke reisdata voor dat bezoek te beschikken, noch is dat anderszins gebleken. Onder deze omstandigheden valt naar het oordeel van de voorzieningsrechter niet in te zien dat de door verzoekster gestelde belangen zodanig spoedeisend zijn, dat de aldus door verweerder te geven beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht.

5. Gelet hierop, zal het verzoek worden afgewezen.

BESLISSING

De rechter in dit gerecht wijst het verzoek af.

Deze beslissing is gegeven door mr. A.J. Martijn, rechter, en uitgesproken in raadkamer op woensdag, 26 januari 2022, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature