E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGEAA:2019:319
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, AUA201802115

Inhoudsindicatie:

Ter zitting heeft de gemachtigde aangevoerd dat het bezwaar te laat is ingediend omdat appellante hem te laat heeft benaderd. Naar het oordeel van het gerecht kan deze omstandigheid niet leiden tot verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding. Van een andere omstandigheid die tot verschoonbaarheid zou kunnen leiden, is niet gebleken. Appellante heeft betoogd dat verweerder de brief van 6 april 2018 als een verzoek tot heroverweging had moeten opvatten

Het gerecht overweegt dat dat de primaire beschikking voorzien was van een bezwaarclausule die uitdrukkelijk wijst op de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken. Uit het stelsel van de Lar volgt dat, als een belanghebbende het oneens is met een beschikking, er bezwaar dient te worden gemaakt. Men kan niet in rechte opkomen tegen een beschikking door op enig moment om herziening te vragen. Indien de belanghebbende een nieuwe beoordeling door het bestuursorgaan wenst, dient hij of zij een nieuwe aanvraag in te dienen. Het betoog van appellante faalt daarom. Naast het voorgaande merkt het gerecht op dat appellante, als garantsteller, volgens vaste rechtspraak niet aangemerkt kan worden als belanghebbende bij een besluit zoals de primaire beschikking. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie