E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGEAA:2019:314
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, AUA201900932

Inhoudsindicatie:

verzoek ex artikel 54 Lar - asiel - De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder op goede gronden heeft geconcludeerd dat niet is gebleken dat verzoeker gegronde vrees voor vervolging heeft in zijn land van herkomst. De gemachtigde van verzoeker heeft ter zitting betoogd dat de rechter verweerder dient te bewegen een bijdrage te leveren aan de oplossing van de humanitaire crisis. De voorzieningenrechter ziet vooralsnog niet in hoe dit pleidooi te verenigen valt met de hier te lande geldende scheiding der machten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie