< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Onder deze omstandigheden, en gelet op de, weliswaar latere, intrekking van de beschikking van 19 juni 2018, is het gerecht van oordeel dat het besluit van 23 augustus 2018 een primaire beschikking is. Tegen deze beschikking stond bezwaar open, wat appellante sub 1 ook heeft ingesteld, maar geen beroep.

UitspraakUitspraak van 20 mei 2019

Lar nr. AUA201803135

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van

1. [APPELLANTE sub 1] ,

2. [APPELLANT sub 2] ,

van Venezolaanse nationaliteit,

APPELLANTEN,

gemachtigde: de advocaat mr. C.B. Coffie,

gericht tegen:

DE MINISTER VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE,

zetelend in Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: mr. J. Paula (DIMAS).

PROCESVERLOOP

Bij besluit van 23 augustus 2018 heeft verweerder de aanvraag van appellante sub 1, om een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging, afgewezen.

Tegen dit besluit op bezwaar hebben verzoekers op 1 oktober 2018 bezwaar gemaakt en op 4 oktober 2018 beroep ingesteld bij dit gerecht.

De zaak is ter zitting behandeld op 8 april 2019. Verzoekers zijn in persoon verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde, en verweerder bij zijn gemachtigde.

Uitspraak is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

De feiten 2.1

Bij beschikking van 19 juni 2018 heeft verweerder de aanvraag van appellante sub 1, om een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging, afgewezen.

2.2

Tegen deze beschikking heeft appellant sub 2 op 21 juni 2018 bezwaar gemaakt en hebben appellanten op 24 juli 2018 bezwaar gemaakt.

2.3

Bij besluit van 23 augustus 2018 heeft verweerder de aanvraag van appellante sub 1, om een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging, afgewezen.

2.4

Tegen dit besluit hebben appellanten op 1 oktober 2018 bezwaar gemaakt en op 4 oktober 2018 beroep ingesteld bij dit gerecht.

2.5

Bij beschikking van 13 december 2018 heeft verweerder de beschikking van 19 juni 2018 ingetrokken.

De standpunten van partijen

3.1

Verweerder stelt zich op het standpunt dat het besluit van 23 augustus 2018 een primaire beschikking en geen beslissing op bezwaar. Bij beschikking van 13 december 2018 is de beschikking van 19 juni 2018 namelijk ingetrokken. Appellanten dienen niet-ontvankelijk te worden verklaard.

3.2

Appellanten betogen dat het besluit van 23 augustus 2018 gekwalificeerd dient te worden als een beslissing op bezwaar en niet als primaire beschikking. De beslissing is namelijk genomen na het bezwaarschrift van 24 juli 2018. Voorts betogen appellanten dat de beslissing onzorgvuldig is genomen, zonder enige belangenafweging. De beslissing is tevens ongemotiveerd. Uit het beleid van verweerder inzake gezinshereniging volgt dat appellante sub 1 in aanmerking kan komen voor een vergunning. Zij draagt namelijk bij aan de Arubaanse economie en zij legt geen druk op de Arubaanse arbeidsmarkt.

De beoordeling

Ontvankelijkheid appellant sub 2

4. Volgens vaste rechtspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (onder meer de uitspraak van 13 oktober 2008, ECLI:NL:OGHNAA:2008:BG0845) is bij de beschikking om een vergunning tot tijdelijk verblijf te weigeren slechts het belang van de desbetreffende vreemdeling rechtstreeks betrokken. Gelet hierop is appellant sub 2 bij het besluit op bezwaar van 23 augustus 2018 geen belanghebbende. Onder deze omstandigheden dient het beroep voor zover ingesteld door appellant sub 2 niet‑ontvankelijk te worden verklaard.

Primaire beschikking of beslissing op bezwaar

5.1

Het gerecht overweegt het volgende. In de beschikking van 23 augustus 2018 is onder meer vermeld “Naar aanleiding van uw aanvraag ingediend bij de DIMAS […], wil ik u het volgende mededelen: Beslissing: de aanvraag is afgewezen […] Rechtsgevolgen. U hebt aan de administratieve vereisten, om in aanmerking te komen voor een vergunning niet voldaan, reden waarom geen vergunning aan u wordt verleend”. Gegeven deze formulering, is de beschikking van 23 augustus 2018 gegeven naar aanleiding van een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf. In de beschikking wordt geen melding gemaakt van een bezwaarschrift en wordt geen heroverweging gemaakt naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift. Onder deze omstandigheden, en gelet op de, weliswaar latere, intrekking van de beschikking van 19 juni 2018 (zie 2.5), is het gerecht van oordeel dat het besluit van 23 augustus 2018 een primaire beschikking is. Tegen deze beschikking stond bezwaar open, wat appellante sub 1 ook heeft ingesteld (zie 2.4), maar geen beroep.

5.2

Onder deze omstandigheden dient het beroep voor zover ingesteld door appellante sub 1 ook niet‑ontvankelijk te worden verklaard.

BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze beslissing is gegeven door mr. A.J.H. van Suilen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 mei 2019 in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak hoger beroep instellen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (LAR-zaken).

Het hogerberoepschrift moet worden ingediend bij de griffie van dit Gerecht.

U wordt verzocht bij het indienen van het hogerberoepschrift het volgende in acht te nemen:

1. Leg bij het hogerberoepschrift een afschrift over van deze uitspraak;

2. Onderteken het hogerberoepschrift en vermeld het volgende:

a. de naam en het adres van de indiener of de gemachtigde,

b. de dag van ondertekening,

c. waartegen u in hoger beroep komt,

d. waarom u het niet eens bent met deze uitspraak (de gronden van het hoger beroep).

Voor het instellen van hoger beroep is een griffierecht van Afl. 75 verschuldigd.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature