< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

aansprakelijkheidsverzekering, schade-expert, schadevergoeding.

UitspraakVonnis van 4 juli 2018

Behorend bij A.R. 1354 van 2017 / AUA201701286

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

CITIZENS INSURANCE (NETHERLANDS ANTILLES & ARUBA ASSURANCE COMPANY NA&A) N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Citizens Insurance,

gemachtigde: de advocaat mr. Z.N.J. Laclé,

tegen:

[GEDAAGDE],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

- de akte uitlating productie.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

[gedaagde] was bij Citizens Insurance verzekerd tegen wettelijke aansprakelijk voor schade door (gemotoriseerde) verkeersongevallen.

2.2

Op 21 april 2011 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden voor de schadelijke gevolgen waarvan [gedaagde] aansprakelijk is. [gedaagde] was ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol.

2.3

Citizens Insurance heeft schade aan de gelaedeerde uitgekeerd. Op grond van de polisvoorwaarden is – kort gezegd – dekking uitgesloten als schade wordt veroorzaakt wanneer de verzekerde onder invloed alcohol verkeerde ten tijde van het ongeval.

2.4

Door Citizens Insurance is Afl. 8.700, aan de gelaedeerde uitgekeerd. Aan expertisekosten heeft Citizens Insurance Afl. 135, aan Henriquez Automotive & Consultancy N.V. betaald.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Citizens Insurance vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van [gedaagde] tot betaling van Afl. 10.856,25, te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente, met veroordeling van [gedaagde] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Citizens Insurance grondt de vordering erop dat zij regres op [gedaagde] heeft nu zij voor hem de veroorzaakte schade aan de gelaedeerde heeft vergoed en overigens kosten heeft gemaakt.

3.3 [

[gedaagde] voert hiertegen verweer.

4 DE BEOORDELING

4.1 [

[Gedaagde] ontkent niet jegens Citizens Insurance vergoedingsplicht te zijn. Hij betwist evenwel de hoogte van de schade. Daarnaast beroept [gedaagde] zich op verrekening van de door hem te vergoeden schade met premierestitutie van Afl. 1.153, omdat de aansprakelijkheidsverzekering is opgezegd.

4.2

Niet gebleken is dat [gedaagde] op enig moment voordat de door Citizens Insurance inschakelde expert de schade opnam is uitgenodigd zelf of met tussenkomst van een door hem in te schakelen expert de schade op te nemen. Evenmin is gebleken dat [gedaagde] door de schade-expert van Citizens Insurance is uitgenodigd om aanwezig te zijn bij schadeopname door de expert om bij die gelegenheid zijn visie op de schade te geven.

4.3

Het gerecht is daarmee van oordeel dat niet vast staat dat de schade aan de auto van gelaedeerde Afl. 8.475, bedroeg.

4.4

Door Citizens Insurance wordt in algemene termen wel een bewijsaanbod gedaan maar een concreet aanbod om door middel van getuigenbewijs van de hoogte van de schade te leveren ontbreekt.

4.5

Nu [gedaagde] erkent dat hij tot schadevergoeding is gehouden en evident is dat de auto van gelaedeerde schade heeft geleden door het ongeval terwijl niet duidelijk is dat de auto nu nog beschikbaar is voor onderzoek zal het gerecht de schade bepalen op Afl. 4.000,. Daar komen de sleepkosten van Afl. 225,- (conform betaling aan de gelaedeerde) nog bij. Voldoende aannemelijk is dat Citizens Insurance kosten heeft gemaakt als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW . Overeenkomstig het Procesreglement 2016 zal een bedrag ter hoogte van 1,5 punt liquidatietarief ad Afl. 375, worden toegewezen. De wettelijke rente komt eveneens voor toewijzing in aanmerking.

4.6

Door Citizens wordt geen verweer gevoerd tegen het beroep op verrekening zodat een bedrag van Afl. 1.153, in mindering zal worden gebracht.

4.7

Omdat partijen over en weer deels in het ongelijk worden gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd zoals hieronder aangegeven.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Citizens Insurance van een bedrag van Afl. 3.447,, te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 15 december 2013 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 4 juli 2018 in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature