< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

herstelvonnis verdelingszaak.

UitspraakVonnis van 29 november 2017

Behorend bij A.R. no. 1102 van 2014/AUA201400122

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

HERSTELVONNIS in de zaak van:

[EISER IN CONVENTIE, VERWEERDER IN RECONVENTIE],

wonende in Aruba,

eiser in conventie, verweerder in reconventie,

hierna ook te noemen: [eiser in conventie, verweerder in reconventie],

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

tegen:

[GEDAAGDE IN CONVENTIE, EISERES IN RECONVENTIE],

wonende in Aruba,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

hierna ook te noemen: [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie],

gemachtigde: de advocaat mr. M.H.J. Kock.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop tot 8 november 2017 blijkt uit het eindvonnis van dit Gerecht van die datum (hierna: het eindvonnis). Bij schrijven van 8 november 2017 heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gemotiveerd melding gemaakt van een naar zijn mening in voormeld vonnis geslopen kennelijke verschrijving. In het licht daarvan heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] herstelvonnis verzocht. Illes heeft zich te dien aanzien gerefereerd aan het oordeel van het Gerecht.

1.2

Herstelvonnis is bepaald op heden.

2 DE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht volgt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in zijn standpunt dat in het eindvonnis een kennelijke verschrijving is geslopen, zoals door hem omschreven in voormeld schrijven. Die (alsmaar in diverse overwegingen en in het dictum van dat vonnis doorwerkende) verschrijving leent zich naar het oordeel van het Gerecht (met zijn welgemeende excuses naar partijen toe voor het ongemak) voor het volgende eenvoudig herstel, zonder partijen daar verder nog op te horen.

2.2.1

Daar waar in rechtsoverweging 2.5.1 van het eindvonnis staat geschreven “Uit vorenstaande volgt dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] ten titel van overbedeling in totaal (1.750,-- + 1.000,-- + 11.907,36 =) Afl. 14.657,36 verschuldigd is aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie].” moet verbeterd worden gelezen: “Uit vorenstaande volgt dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] ten titel van overbedeling in totaal (1.750,-- + 1.000,-- =) Afl. 2.750,-- verschuldigd is aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie].

2.2.2

Daar waar in rechtsoverweging 2.5.1 van het eindvonnis staat geschreven “Aldus is [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in totaal Afl. 94.379,74 verschuldigd aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], te vermeerderen als hiervoor vermeld.” moet verbeterd worden gelezen: “Aldus is [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in totaal (2.750,-- + 79.722,38 =) Afl. 82.472,38 verschuldigd aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], te vermeerderen als hiervoor vermeld.”.

2.2.3

Daar waar in rechtsoverweging 2.5.2 van het eindvonnis staat geschreven “Uit vorenstaande volgt verder dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ten titel van overbedeling in totaal (1.250,-- + 5.726,71 =) Afl. 6.976,71 verschuldigd is aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie].” moet verbeterd worden gelezen: “Uit vorenstaande volgt verder dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ten titel van overbedeling in totaal (1.250,-- + 5.726,71 + 11.907,36 =) Afl. 18.884,07 verschuldigd is aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie].”.

2.2.4

Daar waar in rechtsoverweging 2.5.2 van het eindvonnis staat geschreven “Aldus is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in totaal Afl. 59.465,01 verschuldigd aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie], te vermeerderen als hiervoor vermeld.” moet verbeterd worden gelezen: “Aldus is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in totaal (18.884,07 + 52.488,30 =) Afl. 71.372,37 verschuldigd aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie], te vermeerderen als hiervoor vermeld.”.

2.2.5

Daar waar in rechtsoverweging 2.6 van het eindvonnis staat geschreven “Verrekening van de onder 2.5.1 en 2.5.2 vermelde totaalbedragen brengt met zich dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] verschuldigd is (94.379,74 minus 59.465,01 =) Afl. 34.914,73” moet verbeterd worden gelezen: “Verrekening van de onder 2.5.1 en 2.5.2 vermelde totaalbedragen brengt met zich dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] verschuldigd is (82.472,38 minus 71.372,37 =) Afl. 11.100,01”.

2.2.6

Daar waar in het dictum van het eindvonnis staat geschreven “veroordeelt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] om ten titel van overbedeling na verrekening zoals hiervoor onder 2.6 vermeld aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te betalen Afl. 34.914,73” moet verbeterd worden gelezen: “veroordeelt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] om ten titel van overbedeling na verrekening zoals hiervoor onder 2.6 vermeld aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te betalen Afl. 11.100,01”.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-herstelt het tussen partijen op 8 november 2017 gewezen eindvonnis overeenkomstig het hiervoor onder 2.2.1 tot en met 2.2.6 vermelde;

-bepaalt dat dit herstel op de minuut van dat eindvonnis wordt gesteld met een verwijzing naar het onderhavige vonnis;

-bepaalt dat de griffie van dit Gerecht een afschrift van het aldus herstelde eindvonnis zal verstrekken aan partijen, zo nodig in executoriale vorm;

-bepaalt dat, indien van het eindvonnis een afschrift in executoriale vorm is afgegeven, dit afschrift zal worden teruggegeven aan de griffie van dit Gerecht.

Dit herstelvonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 29 november 2017 in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature