Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGEAA:2017:312
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 616 van 2016

Inhoudsindicatie:

Arubaanse strafzaak. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van een 13-jarige slachtoffer (subsidiair tenlastegelegde onder 1), het verspreiden en het in bezit hebben van afbeeldingen bevattende seksuele gedragingen van het minderjarige slachtoffer, schriftelijke bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en met zware mishandeling van een ander en tot slot wordt heeft de verdachte zich ook schuldig gemaakt aan smaadschrift.

Overweging m.b.t. vrijspraak van feit 3: Met de in artikel 2:255 van het Wetboek van Strafrecht genoemde bedreiging “met feitelijke aanranding van de eerbaarheid” wordt gedoeld op het misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 2:201 (en niet, zoals de opsteller van de tenlastelegging mogelijk meent, op het misdrijf van smaad of smaadschrift, strafbaar gesteld in artikel 2:22 3 ). De in de tenlastelegging aan de verdachte verweten gedraging – kort gezegd, het dreigen met het openbaar maken van naaktfoto’s – levert geen bedreiging met feitelijke aanranding van de eerbaarheid op evenmin als een bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug