Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGEAA:2017:189
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, LAR nr. 119 van 2016

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft appellant op de voet van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (Lv VUT) eervol ontslag verleend uit overheidsdienst en hem een maandelijkse VUT-uitkering toegekend. Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte het dienstverband bij SKOA niet heeft meegenomen bij de berekening van de looptijd. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug