< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Civiel. Spaarrekening erflater. Vordering afgewezen.

UitspraakVonnis van 24 augustus 2016

Behorend bij A.R. no. 3019 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de hoofdzaak van

Eiseres,

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. L.J. Pieters,

tegen

de naamloze vennootschap

CARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: CMB,

gemachtigde: de advocaat mr. E.H.J. Martis,

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 4 mei 2016 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De ingevolge dat vonnis gelaste comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 3 juni 2016. Eiseres is toen ter zitting verschenen samen met haar gemachtigde, terwijl de CMB is verschenen bij haar gemachtigde die werd vergezeld door mw. D. Kock (jurist in dienst van de CMB, tevens schriftelijk gevolmachtigd door de CMB om voor haar in deze zaak op te treden). Partijen hebben het woord gevoerd en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.2 [

A*] (hierna: [A*]) heeft gehoor gegeven aan het voormeld tussenvonnis, en is samen met haar gemachtigde ter zitting verschenen. [A*] heeft ter zitting verklaard dat (1) zij nimmer gelden heeft gestort op de bankrekening zoals omschreven onder 3.2 van het tussenvonnis (hierna: de spaarrekening) en (2) dat wijlen [erflater] (hierna wederom: de erflater) het op die rekening staande saldo op enig moment heeft geschonken aan [A*].

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht volhardt bij zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

2.2

Ter zitting is gebleken dat Eiseres en [A*] geen overeenstemming hebben weten te bereiken ter zake van de ‘eigendomsverhoudingen’ of rechtsverhoudingen met betrekking tot het saldo van de spaarrekening ten tijde van het overlijden van de erflater, terwijl niet is gebleken dat [A*] de CMB toestemming gegeven heeft gegeven om dat saldo uit te keren aan Eiseres. Overigens is gesteld noch gebleken dat de CMB andere dan mogelijk (al dan niet een deel van) voormeld saldo aan wijlen toebehorende vermogensbestanddelen onder zich heeft.

2.3

Onder verwijzing naar met name rechtsoverweging 3.7 van het tussenvonnis brengt vorenstaande met zich dat de vorderingen van Eiseres zullen worden afgewezen.

2.4

Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van CMB, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.800,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 5, ad Afl. 900,-- per punt). Hierbij wordt nog overwogen dat het per 1 augustus 2016 in werking getreden “nieuwe” Procesreglement (en het daarin neergelegde herziene liquidatietarief) buiten toepassing blijft, omdat deze zaak ten tijde van die inwerkingtreding reeds voor wijzen van vonnis stond zodat geen sprake is van verdere behandeling van een reeds aanhangige zaak in de zin van artikel 138 van dat reglement.

3 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-wijst af het door Eiseres verzochte;

-veroordeelt Eiseres in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van CMB, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.800,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 24 augustus 2016.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature