< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdeling.

UitspraakVonnis van 11 mei 2016

Behorend bij A.R. 1986 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiser,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiser,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M.M.C. Ecury,

tegen:

Gedaagde,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. C.R. Foy.

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 19 augustus 2015;

- het proces-verbaal van de comparitie van 27 november 2015;

- de uitlating zijdens Eiser op de rolzitting van 23 maart 2016;

- de uitlating zijdens Gedaagde op de rolzitting van 23 maart 2016.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Bij tussenvonnis heeft het gerecht reeds geoordeeld dat de gebruiksvergoeding ten laste van Gedaagde zal worden afgewezen.

2.2

Ter zitting van 27 november 2015 hebben partijen uitgangspunten geformuleerd om tot een verdeling te komen. Nadien hebben partijen het gerecht geïnformeerd dat een regeling in der minne toch niet mogelijk is, niet in de laatste plaats omdat Gedaagde niet in staat is om financiering voor de woning te krijgen.

2.3

Bij tussenvonnis had het gerecht om aanvullende informatie zijdens Eiser gevraagd.

2.4

Daaraan is nog niet, althans niet voldoende duidelijk, voldaan. Met partijen zijn de door Eiser overgelegde stukken ook niet uitvoerig ter zitting doorgenomen omdat in de eerste plaats gestreefd is naar een regeling in der minne. Nu die niet mogelijk blijkt te zijn dient het gerecht te beslissen aan de hand van de meest recente gegevens, voorzien van een duidelijk toelichting met duidelijke verwijzing naar de bijbehorende bewijsstukken.

- een opgave van de waarde van de voormalige woning op datum inschrijving echtscheidingsbeschikking en op de datum van dit vonnis;- een opgave van de hypothecaire schuld op datum inschrijving echtscheidingsbeschikking en op de datum van dit vonnis;- een opgave van de waardes van de drie auto’s op datum inschrijving echtscheidingsbeschikking en op de datum van dit vonnis;- een opgave van de creditcardschulden van partijen op datum inschrijving echtscheidingsbeschikking;- bewijs van mede-eigendom in een nalatenschap zijdens Gedaagde en opgave van de waarde daarvan op datum inschrijving echtscheidingsbeschikking en op de datum van dit vonnis;- opgave van de waarde van de pensioenverzekeringen en de levensverzekering op datum inschrijving echtscheidingsbeschikking en op de datum van dit vonnis;- opgave van de belastingschuld dan wel (recht op) teruggave op datum inschrijving echtscheidingsbeschikking en op de datum van dit vonnis.

2.5

Gedaagde zal te zijner tijd op de akte mogen reageren.

2.6

Het gerecht houdt iedere beslissing aan.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verwijst de zaak naar de rolzitting van 8 juni 2016 voor akte zijdens Eiser P1;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 11 mei 2016 in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature