E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGAACMB:2019:46
Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraƧao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, AUA201801043 en AUA201801202

Inhoudsindicatie:

Nu verweerder heeft nagelaten klager te horen voorafgaande aan het bestreden besluit, wordt het beroep gegrond verklaard. Hieronder zal het gerecht bespreken of het bestreden besluit, met toepassing van artikel 85 van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (La) om die reden dient te worden gewijzigd. Van belang is dat klager in het kader van deze procedure in de gelegenheid is gesteld alle omstandigheden naar voren te brengen die naar zijn mening relevant zijn.

Het gerecht overweegt dat, wat er ook zij van de stelling dat de persoonlijke omstandigheden tot strafverlaging hebben geleid, dit niet af doet aan het feit dat klager desondanks onherroepelijk veroordeeld is tot een vrijheidsstraf wegens een misdrijf. De gestelde persoonlijke omstandigheden behoeven voor verweerder geen reden te zijn om van het ontslag af te zien. Gelet op het voorgaande oordeelt het gerecht dat verweerder in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van de bevoegdheid om klager te ontslaan. De rechter ziet hierin aanleiding, op grond van artikel 85 van de La en ten behoeve van de finale geschillenbeslechting, om het bestreden besluit niet te wijzigen maar in stand te laten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie