Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGAACMB:2017:25
Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraƧao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, GAZA nr. 2645 van 2015

Inhoudsindicatie:

Bevoegd gezag bij bevorderingsverzoek.

De Raad van Beroep in Ambtenarenzaken heeft voorop gesteld dat de inhoudelijke beslissing op een verzoek om bevordering van een ambtenaar alleen door de Gouverneur bevoegd genomen kan worden. Dat houdt in dat ook de afwijzing van een dergelijk verzoek aan de Gouverneur als bevoegd gezag is voorbehouden. Bezwaar gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug