Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGAACMB:2017:24
Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraƧao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, GAZA nr. 2480 van 2016

Inhoudsindicatie:

Gerecht in Ambtenarenzaken Aruba (GAZA) - klager is nimmer door het bevoegde gezag als ambtenaar in dienst van de UA benoemd. Gelet hierop stond tegen de brief geen bezwaar open. De rechtsverhoudingen moet geacht worden te zijn geregeld door bepalingen van civielrechtelijke aard. Het gerecht in Ambtenarenzaken verklaart zich onbevoegd van het bezwaar kennis te nemen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug