Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGAACMB:2017:23
Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraƧao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, GAZA nr. 2426 van 2016

Inhoudsindicatie:

Het Gerecht in Ambtenarenzaken Aruba (GAZA) - verweerder heeft bij het berekenen van de waarnemingstoelage ten onrechte geen rekening gehouden met de directeurentoelage; het bezwaar is gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug