E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2024:466
Hoge Raad, 22/00231

Inhoudsindicatie:

Ontucht met 15-jarig meisje door 39-jarige verdachte, meermalen gepleegd (art. 245 Sr). Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel, aanvangsdatum wettelijk rente. Kon hof oordelen dat toegewezen bedrag van vordering b.p. en o.g.v. schadevergoedingsmaatregel opgelegde betalingsverplichting moeten worden vermeerderd met wettelijke rente vanaf begindatum van bewezenverklaarde periode? B.p. kan betaling van wettelijke rente vorderen over bedrag dat zij aan schade heeft geleden. Deze schade kan o.m. bestaan uit immateriële schade (ander nadeel dat o.g.v. art. 6:106 BW voor vergoeding in aanmerking komt). In beginsel is wettelijke rente o.g.v. art. 6:83.b BW zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf moment waarop schade die gevolg is van onrechtmatige daad van verdachte, is ingetreden (vgl. HR:2019:793). Hof heeft vastgesteld dat b.p. immateriële schade heeft geleden door bewezenverklaarde gedragingen van verdachte in periode van 1-3-2016 tot en met 31-8-2016. Hof heeft vordering van b.p. toegewezen en schadevergoedingsmaatregel opgelegd tot bedrag van € 2.500 en daarbij bepaald dat dit bedrag wordt vermeerderd met wettelijke rente vanaf 1-3-2016. Daarmee heeft hof geoordeeld dat wat betreft verschuldigdheid van wettelijke rente de aanvangsdatum van bewezenverklaarde periode moet worden aangemerkt als datum waarop volledige immateriële schade is ingetreden. Mede gelet op omstandigheid dat hof heeft vastgesteld dat verdachte in periode van 1-3-2016 tot en met 31-8-2016 ‘meermalen’ ontuchtige handelingen heeft gepleegd met b.p., is niet zonder meer begrijpelijk ‘s hofs oordeel dat schade die gevolg is van die handelingen, volledig is ingetreden op aanvangsdatum van bewezenverklaarde periode.

HR doet zaak zelf af en bepaalt aanvangsdatum van wettelijke rente in midden van bewezenverklaarde periode (op 1-6-2016).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie