U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Medeplegen van het in uitoefening van bedrijf opzettelijk merkvervalste kleding, schoenen en parfum te koop aanbieden, afleveren en in voorraad hebben (meermalen gepleegd), art. 337.1.b jo. 337.3 Sr. Kwalificatieklacht. Kon hof bewezenverklaarde kwalificeren als ‘meermalen gepleegd’? Rechter kan bij vraag of verdachte van plegen van misdrijf ‘zijn beroep maakt of plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ a.b.i. art. 337.3 3 Sr (naast andere omstandigheden die kunnen duiden op grootschalig en professioneel handelen) mede betrekken of opzettelijk invoeren, doorvoeren of uitvoeren en/of verkopen en/of te koop aanbieden en/of afleveren en/of uitdelen en/of in voorraad hebben meermalen heeft plaatsgevonden. Als rechter bij deze vraag heeft betrokken dat sprake is van meermalen plegen van misdrijf a.b.i. art. 337.1 Sr, sluit die enkele omstandigheid niet uit dat zich verder situatie kan voordoen dat ook bestanddeel ‘schuldige van plegen van het misdrijf (...) zijn beroep maakt of plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ a.b.i. art. 337.3 Sr, meermalen is gepleegd en dat op die grond wordt geoordeeld dat sprake is van op zichzelf staande handelingen die meer dan één misdrijf opleveren (vgl. HR:2015:268). Hof heeft bij de in bewezenverklaring tot uitdrukking gebrachte omstandigheid dat verdachte ‘plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ a.b.i. art. 337.3 Sr mede betrokken stelselmatigheid en duurzaamheid van werkwijze die verdachte heeft gevolgd bij plaatsen van advertenties op websites en in WhatsApp-berichten aan onder meer mededader. Hof heeft daarnaast vastgesteld dat verdachte zich “bij herhaling” heeft schuldig gemaakt aan medeplegen opzettelijk te koop aanbieden, afleveren en in voorraad hebben van waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van handelsnaam van ander of van merk waarop ander recht heeft, terwijl verdachte en zijn mededader plegen van deze misdrijven telkens als bedrijf uitoefenden. Uit bewijsvoering kan in dit verband worden afgeleid dat in bewezenverklaarde periode van bijna 5 maanden meerdere op zichzelf staande handelingen in uitoefening van bedrijf van verdachte op uiteenliggende tijdstippen kunnen worden onderscheiden, die betrekking hebben op telkens verschillende partijen uiteenlopende waren (kleding, parfums of schoenen). Gelet daarop getuigt ‘s hofs oordeel dat bewezenverklaarde meermalen is gepleegd niet van onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk.

Volgt verwerping. CAG: Anders.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakHOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/05292

Datum 19 maart 2024

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 20 december 2021, nummer 20-000277-19, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975,

hierna: de verdachte.

1 Procesverloop in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt en M.J. van Berlo, beiden advocaat te Rotterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De plaatsvervangend advocaat-generaal M.E. van Wees heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak ten aanzien van de gegeven kwalificatie en tot verbetering daarvan, voorts tot vernietiging van de bestreden uitspraak voor wat betreft de strafoplegging, tot vermindering van de straf naar de gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige.

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel

3.1

Het cassatiemiddel klaagt dat het hof het bewezenverklaarde ten onrechte heeft gekwalificeerd als ‘meermalen gepleegd’.

3.2.1

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij:

“in de periode van 15 augustus 2015 tot en met 21 januari 2016 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, meermalen, telkens opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, te weten hoeveelheden kleding en parfum en schoenen, valselijk voorzien van het beschermd woord- en/of beeldmerk

“Kenzo” en/of “Dsquared2” en/of “Armani” en/of “Adidas” en/of “Nike” en/of “Philipp Plein” en/of “Hugo Boss” en/of “Chanel” en/of “Chloe” en/of “Versace” en/of “Lacoste” en/of “Royaums” en/of “Calvin Klein” en/of “Christian Dior” en/of “Paco Rabanne” en/of “Dolce & Gabbana light blue”

en andere beschermde woord- en/of beeldmerken valselijk voorzien van een anders handelsnaam en/of van een merk waarop een ander recht heeft, te koop heeft aangeboden, heeft afgeleverd en/of in voorraad heeft gehad, zulks terwijl verdachte en zijn mededader het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft uitgeoefend.”

3.2.2

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsvoering:

“Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich bij herhaling heeft schuldiggemaakt aan het medeplegen van het opzettelijk te koop aanbieden, afleveren en in voorraad hebben van waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, terwijl verdachte en zijn mededader het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefenden.

(...)

Het hof stelt op grond van de (...) bewijsmiddelen de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op 13 december 2015 omstreeks 01:00 uur is medeverdachte [betrokkene 1] door de politie in Epe staande gehouden in een witte bestelbus van het merk/type Renault Master gekentekend [kenteken 1] . In de bestelbus werden onder meer 2 notitieboekjes, een notitieboekje met afleveradressen, een contant geldbedrag ter waarde van € 8.215,-- en 13 grote dozen met daarin 12 kleine rode/oranjekleurige dozen voorzien van opschrift 'Nike' met in iedere kleine doos een paar Nike Air Max Schoenen aangetroffen. Nike heeft vastgesteld dat het hier gaat om namaakgoederen. Ook werden in de bestelbus twee mobiele telefoons aangetroffen en inbeslaggenomen. Op de telefoon met telefoonnummer 06- [telefoonnummer 1] werden onder meer diverse foto's van kleding, schoenen, jassen, tassen en boxershorts, foto's van lijsten met diverse merken parfums, foto's van opslagruimtes met daarin te zien kleding, schoenen, jassen, boxershorts en parfums, aangetroffen.

Als contactpersonen werden aangetroffen: "S", met vermelding van telefoonnummer 06- [telefoonnummer 2] , en "S2 intnet Nr", met vermelding van telefoonnummer 06- [telefoonnummer 3] , zijnde telefoonnummers waarvan is gebleken dat deze bij verdachte in gebruik waren. De bestelbus bleek te zijn gehuurd bij het autoverhuurbedrijf van verdachte. Met betrekking tot telefoonnummer 06- [telefoonnummer 2] heeft verdachte zelf verklaard dat dit zijn privénummer betreft. Met betrekking tot telefoonnummer 06- [telefoonnummer 3] blijkt dat verdachte deze gebruikte in afgeluisterde gesprekken en welk nummer ook werd vermeld in een verkoop advertentie op marktplaats van parfum, broeken, polo’s, shirts en pakken waarnaar potentiële kopers WhatsApp gesprekken konden versturen.

Uit een anonieme telefonische melding bij de politie van 28 januari 2014 is destijds gebleken dat melder had afgesproken met twee mannen om merkvervalste kleding te kopen. Die mannen reden in een witte Renault gekentekend [kenteken 2] en wilden op gegeven moment melder een vuurwapen aanbieden. Verdachte werd even later als één van die inzittenden van de Renault aangehouden en gaf bij de politie als zijn telefoonnummer op: 06- [telefoonnummer 2] . Bij de insluitingsfouillering werd bij verdachte ook een mobiele telefoon aangetroffen met het nummer: 06- [telefoonnummer 4] .

Uit informatie uit het FIOD-onderzoek 53904 uit de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 juli 2014 naar handel in merkvervalste goederen is uit een tapgesprek tussen verdachte [betrokkene 2] en "Selo" gebleken dat "Selo" het nummer 06- [telefoonnummer 5] en het nummer 06- [telefoonnummer 6] gebruikte.

Verbalisant heeft de inhoud van de WhatsApp-berichten op de telefoon van medeverdachte [betrokkene 1] met telefoonnummer 06- [telefoonnummer 1] onderzocht. In de periode van 8 augustus 2015 tot en met 12 december 2015 zijn 59 WhatsAppberichten aangetroffen tussen verdachte ("S") en medeverdachte [betrokkene 1] ("M"). Verbalisant heeft de meest opvallende WhatsApp-berichten weergegeven:

Op 15 augustus 2015 stuurt 'S' aan 'M': "Hallo mensen NIEUW AAAJ+KWAL PARFUMSBINNEN -116 dames modellen -63 heren modellen. Totaal 179 modellen."

Op diezelfde stuurt 'S' aan 'M' een foto van parfums met de tekst: "AAAJ+ kwaliteit. 06- [telefoonnummer 3] .", en een foto van een lijst met merkparfums.

Op 20 augustus 2015 stuurt 'S' aan 'M' 2 foto's van een lijst met merknamen van parfums en hoeveelheden. Op die lijst staan onder meer de volgende merken: Heren:

- 5x Chanel Egoiste Platinum

- 5x Armani Black Code

- 5 x Armani Black Code Ultimate

- 2 x Armani Diamond

- 1 x Armani Diamon Summer

- 5x Boss Orange

- 5x Boss Night

- 4x Boss Top

- 2x Boss Sport

- 5x Paco Million Edition

- 5x Paco Million Intense

- 2x Calvin Klein Euphoria Men

- 1x Lacoste Groen

- 5x Versace

Dames: - 2x Calvin Klein Euphorie

- 2x Hugo Boss Deep Redd

- 10 x Chanel 5

- 10 x Chanel 19

- 5x Chloe see by Chloe

- 2 x Chloe Chloe

- 3x Dior Jadore

- 1x D&G Light Blue

Diezelfde dag stuurt 'S' aan 'M' het bericht: " [betrokkene 3] . 100 stuks leerdam istiyo. Voor 16.00 uur wil hij hebben."

Diezelfde dag stuurt 'M' aan 'S' het bericht: "goed broer alles is aanwezig enkel Jadore normaal is er niet. De aantallen zijn niet in verhouding, maar ik zal wel bellen om 14.00 uur vanuit de showroom. Ik zal het met de overige geuren wel aanvullen tot 100." Diezelfde dag stuurt 'S' aan 'M' het bericht: "Ok, hij zegt dat het voor 3 uur gebracht moet worden."

Op 24 augustus 2015 stuurt 'S' aan 'M' het bericht: "NIEUW-NIEUW-NIEUW;

-adidas flower pakken

-Philipp plein broeken

-dsquared broeken

-valentino schoenen

-louboutin schoenen

-royams schoenen

-philipp plein schoenen

- 7 models shirts pp dg

-179 modellen AAA 1 + kwaliteit merk parfums Groothandel en los verkoop."

Diezelfde dag stuurt 'S' aan 'M' foto's behorend bij bovenstaand bericht van Dsquared2 broeken, Louboutin schoenen, Philipp Plein schoenen, Valentino schoenen, Adidas Flower pakken, Armani schoenen, Philipp Plein broeken, Dsquared2 broeken en de tekst: "AAA 1 + kwaliteit. 179 topmodellen. [telefoonnummer 3] . PARFUM"

Op 30 augustus 2015 stuurt 'S' aan 'M' het bericht:

"nieuwe shirts binnen.

- PHILIPP PLEIN

- VERSACE

- DSQUARED

- ROBERTO GEISSJNE

- ARMANI

- KENZO

- D&G."

Diezelfde dag stuurt 'S' aan 'M' onder een foto van Dsquared, Versace en Philipp Plein t-shirts mee voorzien van de tekst: "Dsquared versace philipp plein 2015 collection".

Op 17 september 2015 stuurt 'S' aan 'M' het bericht:

"Nieuwe schoenen binnen

- NIKE AIR MAX 90

- ADIDAS."

Diezelfde dag stuurt 'S' aan 'M' foto's van Nike Air max 90 schoenen mee.

Op 22 september 2015 stuurt 'S' aan 'M' het bericht:

"Nieuw binnen.

- VALENTINO JAS HEREN

- PHILIPP PLEIN DAMES PAK

- ADIDAS DAMES PAK

- ROYAUMS SCHOENEN DAMES EN HEREN

- PHILIPP PLEIN TASSEN"

Diezelfde dag stuurt 'S' aan 'M' foto's van Philipp Plein tassen en Adidas dames pakken met steentjes.

Op 6 oktober 2015 stuurt 'S' aan 'M' foto's van Philipp Plein pakken.

Op 12 december 2015 stuurt 'S' aan 'M' het bericht:

"Broer kun je me een foto sturen van die voetbalpak en de overige spullen. Er is een klant."

Diezelfde dag stuurt 'M' aan 'S' het bericht:

"Goed "broer" broertje Recep zal dat zo sturen."

Diezelfde dag stuurt 'S' aan 'M' het bericht:

"De stad ken je wel."

Diezelfde dag stuurt 'M' aan 'S' het bericht:

"Oke broer."

Diezelfde dag stuurt 'S' aan 'M' het bericht:

"Aan huis, [b-straat 1] , [plaats] . "

Verbalisant relateert dat de WhatsApp-berichten vanaf begin oktober 2015 nagenoeg ophouden.

Op 13 december 2015 wordt medeverdachte [betrokkene 1] aangehouden en stoppen de berichten.

Verbalisant heeft op de telefoon van medeverdachte [betrokkene 1] met telefoonnummer 06- [telefoonnummer 1] ook 18 WhatsApp-berichten aangetroffen met het telefoonnummer 06- [telefoonnummer 5] in de periode van 14 augustus 2015 tot en met 28 oktober 2015. Het telefoonnummer 06- [telefoonnummer 5] komt onder andere in het onderzoek tegen verdachte naar voren op de website, in het pv aangeduid als pictureretail.com, en door de rechtbank (hierbij acht slaand op AMB-003) verstaan als picturetrail.com, waarop verkoop van merkparfums, merkkleding en merkschoenen te zien waren. Verbalisant zag dat de foto's die op de telefoon van medeverdachte [betrokkene 1] werden aangetroffen identiek zijn of nagenoeg identiek (door een andere uitsnede van de foto) aan eerdere foto's die door verdachte zijn gebruikt op Marktplaats en Picturetrail.com.

Verbalisant heeft een zoekslag op de internetzoekmachine Google gedaan op de telefoonnummers 06- [telefoonnummer 5] , 06- [telefoonnummer 6] , 06- [telefoonnummer 3] . Uit deze zoekslag blijkt dat onder deze telefoonnummers kleding, schoenen en parfums worden aangeboden. Op de website Marktplaats.nl wordt in maart 2015 een partij Armani Adidaspakken aangeboden met vermelding van het telefoonnummer 06- [telefoonnummer 6] . In (24) juni 2015 wordt tevens op de website Marktplaats.nl merkparfums en Adidaskleding door verdachte aangeboden, althans met vermelding van het telefoonnummers 06- [telefoonnummer 6] en 06- [telefoonnummer 3] . In de vermelding van die advertentie wordt beschreven dat er A en B kwaliteit parfums, waaronder Chloe, broeken, polo’s, shirts en pakken worden aangeboden, onder andere van het merk Adidas en ‘arm dsq”. Op 23 september 2015 is op website Picturetrail.com onder gebruikersnaam " [gebruikersnaam] " geadverteerd met parfums, broeken, trainingspakken en shirts van de merken Nike, Armani en Stone Island, met vermelding van de telefoonnummers 06- [telefoonnummer 5] en 06- [telefoonnummer 6] . Op de website Marktplaats.nl wordt vanaf 23 september 2015 met eenzelfde foto als die op Picturetrail.com geadverteerd met de tekst "AAA 1 + kwaliteit parfums", met vermelding van telefoonnummer 06- [telefoonnummer 5] onder de naam Outlet Rotterdam, met onder meer de vermelding dat het gaat om 179 modellen zou gaan, waarvan 116 dames topmodellen en 63 heren topmodellen. Overeenkomstige advertenties zijn op 25 augustus 2015 aangetroffen op Marktplaats.nl, alwaar merkschoenen zoals Louboutin, Philip Plein en Armani, voor de prijs van € 55,--. Ook staat daar het nummer 06- [telefoonnummer 5] vermeld.

Op 15 november 2015 heeft verbalisant op internet gezocht naar de laagste prijs voor bijvoorbeeld een heren trainingspak van Adidas. In voormelde advertenties worden deze aangeboden voor € 15,-- per stuk. Voor een origineel Adidas trainingspak moet volgens informatie op de website beslist.nl minimaal € 50,-- worden betaald. De meeste Adidas trainingspakken kosten doorgaans € 90,-- of meer. In voormelde advertenties worden schoenen aangeboden van het merk Louboutin aan voor € 55,--. Op de internetsite van Louboutin worden alleen maar schoenen vanaf € 300,-- tot ver boven € 750,-- per paar aangeprezen. Tweedehands worden schoenen van Louboutin slechts zelden onder € 100,-- aangeboden. Ditzelfde beeld geldt ook ten aanzien van Armani schoenen en schoenen van het merk Philipp Plein. De reguliere marktprijs van Philipp Plein schoenen varieert tussen € 600,-- en € 2.500,-- per paar. De schoenen van de merken Armani en Philipp Plein worden door verdachte ook voor € 55,-- aangeboden.

Op 18 januari 2016 omstreeks 22:12 uur wordt verdachte (06- [telefoonnummer 3] ) gebeld door een NN-man, zijnde de gebruiker van 06- [telefoonnummer 7] . NN-man vraagt of verdachte nog jassen doet. Verdachte vraagt of NN-man los wil kopen of voor de handel. NN-man zegt dat hij partij wil kopen.

Verdachte zegt: "ja, doe ik nog." NN-man vraagt of hij nu langs kan komen en vraagt of verdachte Canada Goose heeft. Verdachte zegt dat hij Canada Goose heeft, maar dat NN-man nu niet kan komen. NN-man zegt dat hij nu in Rotterdam is. NN-man vraagt hoeveel de jassen per stuk kosten. Verdachte zegt 85 euro.

Verbalisant las op de officiële website van 'Canada Goose' dat originele jassen van dit merk in volwassen maten verkrijgbaar zijn vanaf minimaal € 700,--.

Verbalisant heeft bij het uitkijken van beelden van een observatiecamera bij de loods aan de [a-straat 1] te Rotterdam, waarvan uit eerdere FIOD-onderzoeken bekend was dat verdachte deze loods gebruikt, gezien dat verdachte op 21 januari 2016 omstreeks 20:07 uur een grote zak naar binnen bracht in de loods en de tweede keer een stapel van vijf dozen en een stapel van zes dozen. Verbalisant zag dat de dozen er qua formaat uitzagen als schoenendozen. Diezelfde dag omstreeks 22:44 uur was op de beelden van de observatiecamera te zien dat een grote zak en een stapel van vijf dozen en een stapel van zes dozen werden ingeladen in een auto. Volgens verbalisant ging het om dezelfde stapels die eerder naar binnen waren gebracht.

Op 29 januari 2016 werd door verbalisant gerelateerd dat de gebruiker van het telefoonnummer 06- [telefoonnummer 2] zichzelf in de uitgeluisterde tapgesprekken tot 11 januari 2016 ' [verdachte] ' noemt en dat bij inkomende gesprekken de gebelde reageert met ' [verdachte] '. Op 18 mei 2016 heeft verdachte tijdens het politieverhoor verklaard dat hij de gebruiker van het telefoonnummer 06- [telefoonnummer 2] is.

(...)

Opzet op de valsheid van de merkgoederen, opzet op het te koop aanbieden en afleveren van merkvervalste kleding, schoenen en parfum en op het bedrijfsmatige karakter daarvan.

(...)

Medeverdachte [betrokkene 1] is op 13 december 2015 aangehouden in een bestelbus die bij het autoverhuurbedrijf van verdachte was gehuurd en waarin onder meer dozen met valse Nike schoenen werden vervoerd. Op de telefoon van medeverdachte [betrokkene 1] werden twee contacten aangetroffen met telefoonnummers die bij verdachte in gebruik waren en een aantal WhatsApp-berichten waaruit is gebleken dat verdachte aan medeverdachte [betrokkene 1] in de periode van 8 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 regelmatig aanbiedingen van kleding, schoenen en parfum heeft gestuurd. De parfums worden telkens aangeprezen als AAA1+ kwaliteit. Ook heeft verdachte medeverdachte [betrokkene 1] verzocht om foto’s van onder meer voetbalpakken aan hem te sturen, omdat er een klant was, terwijl [betrokkene 1] deze uiteindelijk in opdracht van verdachte, ook heeft afgeleverd (berichten van 12 december 2015).

Het hof leidt uit de stelselmatige en duurzame werkwijze die verdachte bij het plaatsen van advertenties op de websites Marktplaats.nl en Picturetrail.com en in de WhatsApp-berichten aan onder meer medeverdachte [betrokkene 1] heeft gevolgd, af dat verdachte zich op een bedrijfsmatige wijze heeft beziggehouden met de handel in merkvervalste kleding, schoenen en parfum.

Opzet op het in voorraad hebben van merkvervalste kleding, schoenen en parfum.

Dat verdachte in de periode in de periode van 15 augustus 2015 tot en met 21 januari 2016 opzettelijk merkvervalste kleding, tassen en parfum in voorraad heeft gehad, leidt het hof af uit de volgende bewijsmiddelen.

Op 21 januari 2016 is op beelden van de observatiecamera bij de loods aan de [a-straat 1] te Rotterdam, welke loods verdachte eerder heeft gebruikt, gezien dat verdachte een grote zak, een stapel met vijf dozen en een stapel met zes dozen die eruit zagen als schoenendozen de loods in bracht. Tweeënhalf uur later werd gezien dat een stapel van vijf dozen en een stapel van zes dozen parfum werden ingeladen in een auto. Volgens verbalisant ging het om dezelfde stapels die eerder naar binnen waren gebracht.

Verder stuurde verdachte op 15 augustus 2015 een whatsapp-bericht aan [betrokkene 1] dat parfums “binnen waren”, terwijl uit een bericht van [betrokkene 1] aan verdachte op 20 augustus 2015 blijkt dat deze de voorraad valse merkparfums voor verdachte aan het beheren was.”

3.2.3

Het hof heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 105 dagen. Het heeft over de strafoplegging onder meer overwogen:

“Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan het medeplegen van opzettelijk merkvervalste kleding, schoenen en parfum te koop aanbieden, afleveren en/of in voorraad hebben. Verdachte hield zich in de bewezenverklaarde periode veelvuldig en op bedrijfsmatige wijze bezig met de handel in merkvervalste kleding, schoenen en parfum door op websites en via WhatsApp-gesprekken op een professionele wijze te adverteren en merkvervalste goederen op te slaan in zijn loods. Verdachte is opgetreden als tussenhandelaar van merkvervalste goederen.

Niet alleen is door voormeld handelen het merkrecht van vele rechthebbenden geschonden, maar tevens werd daarmee oneerlijke concurrentie aangedaan aan bonafide bedrijven die wel de belangen van die rechthebbenden respecteren. De merkhouders hebben zich kostbare productie- en marketinginspanningen getroost om hun merken tot bekende merken te maken die garant staan voor een bepaalde kwaliteit. De merkhouders lopen inkomsten mis als potentiële klanten de namaakartikelen kopen in plaats van de originele artikelen. Daarnaast wordt door dit handelen het publiek misleid.

Het hof neemt het de verdachte kwalijk dat hij zijn eigen geldelijk gewin voor ogen heeft gehad en kennelijk niet heeft stilgestaan bij de economische schade en misleiding die zijn handelen met zich heeft gebracht.”

3.3

Artikel 337 leden 1 en 3 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) luidt:

“1. Hij die opzettelijk:

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken,

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft,

c. waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk van de naam van een bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichte handelsnaam, zijn voorzien,

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst of

e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.

(...)

3. Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf, genoemd in het eerste lid, zijn beroep maakt of het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

3.4

Vooropgesteld moet worden dat de rechter bij de vraag of de verdachte van het plegen van het misdrijf ‘zijn beroep maakt of het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ in de zin van artikel 337 lid 3 Sr – naast andere omstandigheden die kunnen duiden op grootschalig en professioneel handelen – mede kan betrekken of het opzettelijk invoeren, doorvoeren of uitvoeren en/of verkopen en/of te koop aanbieden en/of afleveren en/of uitdelen en/of in voorraad hebben meermalen heeft plaatsgevonden.Als de rechter bij deze vraag heeft betrokken dat sprake is van meermalen plegen van het misdrijf als bedoeld in artikel 337 lid 1 Sr , sluit die enkele omstandigheid niet uit dat zich verder de situatie kan voordoen dat ook het bestanddeel ‘de schuldige van het plegen van het misdrijf (...) zijn beroep maakt of het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ als bedoeld in artikel 337 lid 3 Sr , meermalen is gepleegd en dat op die grond wordt geoordeeld dat sprake is van op zichzelf staande handelingen die meer dan één misdrijf opleveren. (Vgl. over ‘in de uitoefening van een beroep of bedrijf’ in de zin van artikel 11 lid 3 van de Opiumwet , HR 10 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:268. )

3.5

Het hof heeft bij de in de bewezenverklaring tot uitdrukking gebrachte omstandigheid dat de verdachte ‘het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ in de zin van artikel 337 lid 3 Sr mede betrokken de stelselmatigheid en duurzaamheid van de werkwijze die de verdachte heeft gevolgd bij het plaatsen van advertenties op de websites Marktplaats.nl en Picturetrail.com en in WhatsApp-berichten aan onder meer de mededader [betrokkene 1] . Het hof heeft daarnaast vastgesteld dat de verdachte zich “bij herhaling” heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van het opzettelijk te koop aanbieden, afleveren en in voorraad hebben van waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, terwijl de verdachte en zijn mededader het plegen van deze misdrijven telkens als bedrijf uitoefenden. Uit de bewijsvoering kan in dit verband worden afgeleid dat in de bewezenverklaarde periode van bijna vijf maanden meerdere op zichzelf staande handelingen in de uitoefening van een bedrijf van de verdachte op uiteenliggende tijdstippen kunnen worden onderscheiden, die betrekking hebben op telkens verschillende partijen uiteenlopende waren (kleding, parfums of schoenen). Gelet daarop getuigt het oordeel van het hof dat het bewezenverklaarde meermalen is gepleegd niet van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk.

4 Beoordeling van het derde cassatiemiddel

4.1

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

4.2

Het cassatiemiddel is gegrond. Bovendien doet de Hoge Raad uitspraak nadat meer dan twee jaren zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Een en ander brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM is overschreden. In het licht van de opgelegde gevangenisstraf van 105 dagen en de mate waarin de redelijke termijn is overschreden, volstaat de Hoge Raad met het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden en is er geen aanleiding om aan dat oordeel enig ander rechtsgevolg te verbinden.

5 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en C.N. Dalebout, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 maart 2024.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature