E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2024:450
Hoge Raad, 21/05292

Inhoudsindicatie:

Medeplegen van het in uitoefening van bedrijf opzettelijk merkvervalste kleding, schoenen en parfum te koop aanbieden, afleveren en in voorraad hebben (meermalen gepleegd), art. 337.1.b jo. 337.3 Sr. Kwalificatieklacht. Kon hof bewezenverklaarde kwalificeren als ‘meermalen gepleegd’? Rechter kan bij vraag of verdachte van plegen van misdrijf ‘zijn beroep maakt of plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ a.b.i. art. 337.3 3 Sr (naast andere omstandigheden die kunnen duiden op grootschalig en professioneel handelen) mede betrekken of opzettelijk invoeren, doorvoeren of uitvoeren en/of verkopen en/of te koop aanbieden en/of afleveren en/of uitdelen en/of in voorraad hebben meermalen heeft plaatsgevonden. Als rechter bij deze vraag heeft betrokken dat sprake is van meermalen plegen van misdrijf a.b.i. art. 337.1 Sr, sluit die enkele omstandigheid niet uit dat zich verder situatie kan voordoen dat ook bestanddeel ‘schuldige van plegen van het misdrijf (...) zijn beroep maakt of plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ a.b.i. art. 337.3 Sr, meermalen is gepleegd en dat op die grond wordt geoordeeld dat sprake is van op zichzelf staande handelingen die meer dan één misdrijf opleveren (vgl. HR:2015:268). Hof heeft bij de in bewezenverklaring tot uitdrukking gebrachte omstandigheid dat verdachte ‘plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ a.b.i. art. 337.3 Sr mede betrokken stelselmatigheid en duurzaamheid van werkwijze die verdachte heeft gevolgd bij plaatsen van advertenties op websites en in WhatsApp-berichten aan onder meer mededader. Hof heeft daarnaast vastgesteld dat verdachte zich “bij herhaling” heeft schuldig gemaakt aan medeplegen opzettelijk te koop aanbieden, afleveren en in voorraad hebben van waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van handelsnaam van ander of van merk waarop ander recht heeft, terwijl verdachte en zijn mededader plegen van deze misdrijven telkens als bedrijf uitoefenden. Uit bewijsvoering kan in dit verband worden afgeleid dat in bewezenverklaarde periode van bijna 5 maanden meerdere op zichzelf staande handelingen in uitoefening van bedrijf van verdachte op uiteenliggende tijdstippen kunnen worden onderscheiden, die betrekking hebben op telkens verschillende partijen uiteenlopende waren (kleding, parfums of schoenen). Gelet daarop getuigt ‘s hofs oordeel dat bewezenverklaarde meermalen is gepleegd niet van onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk.

Volgt verwerping. CAG: Anders.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie