E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2024:384
Hoge Raad, 22/03554

Inhoudsindicatie:

Vernieling door wegmaken van vuilniszak geplaatst voor voortuin van woning, art. 350.1 Sr. Kon hof oordelen dat de door verdachte meegenomen vuilniszak ‘aan een ander toebehoorde’? Van een goed dat ‘geheel of ten dele toebehoort aan een ander’ is geen sprake als eigenaar de eigendom van dat goed heeft prijsgegeven (vgl. t.a.v. diefstal HR:2013:BZ5952). Hof heeft vastgesteld dat verdachte een vuilniszak heeft weggemaakt die door ander voor de voortuin van zijn woning was geplaatst om te worden opgehaald door vuilnisophaaldienst. Hof heeft bewezenverklaard dat die vuilniszak t.t.v. wegmaken aan ander “toebehoorde” en in dat verband overwogen dat degene die huisvuil aanbiedt door dit te plaatsen aan stoeprand met het oog op vernietiging daarvan, “hooguit (…) afstand doet van zijn eigendomsrecht ten behoeve van de vuilnisverwerker”. Dat oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, omdat degene die overeenkomstig plaatselijke voorschriften in de openbare ruime afval ter inzameling en verwerking aanbiedt, geacht moet worden daarmee eigendom van dit afval te hebben prijsgegeven. Voor beoordeling of eigenaar de eigendom van goed heeft prijsgegeven is niet relevant of (en, zo ja, door wie) dat goed daarna weer in bezit is genomen.

Volgt (partiële) vernietiging en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie