< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Niet nakoming reïntegratieverplichtingen. Ernstig verwijtbaar handelen werknemer? Toekenning deel transitievergoeding (art. 7:673 lid 8 BW).

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakHOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 21/02132

Datum 8 juli 2022

BESCHIKKING

In de zaak van

[Werkneemster],wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

hierna: Werkneemster,

advocaat: S.F. Sagel,

tegen

VAN EKERIS SCHOONMAKERS B.V.,gevestigd te Bussum, kantoorhoudende te Naarden,

VERWEERSTER in cassatie,

hierna: Van Ekeris,

advocaat: D. Rijpma.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

de beschikking in de zaak 8526505 ME VERZ 20-66 van de kantonrechter te Almere van 30 juni 2020;

de beschikking in de zaak 200.284.553/01 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 18 februari 2021.

Werkneemster heeft tegen de beschikking van het hof beroep in cassatie ingesteld. De procesinleiding is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Van Ekeris heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De zaak is voor Werkneemster toegelicht door haar advocaat, en mede door R. van Haeringen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de Bock strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

2 Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten op de beschikking van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die beschikking. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [Werkneemster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van Ekeris begroot op € 913,07 aan verschotten en € 1.800,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien [Werkneemster] deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren C.H. Sieburgh, als voorzitter, F.J.P. Lock en F.R. Salomons, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer H.M. Wattendorff op 8 juli 2022.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature