E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2021:1500
Hoge Raad, 20/00959

Inhoudsindicatie:

Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Kon hof schadevergoedingsmaatregel opleggen, nu hof benadeelde partij n-o heeft verklaard in haar vordering (onevenredige belasting van strafgeding)? Art. 36f Sr. In aanmerking genomen de inhoud van de door hof bedoelde verweren (van raadsman van verdachte), behoeft ‘s hofs kennelijke oordeel dat voldaan is aan het in art. 36f.2 Sr voor oplegging van schadevergoedingsmaatregel gestelde vereiste dat verdachte jegens b.p. naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor schade die door strafbaar feit is toegebracht, nadere motivering.

Volgt (gedeeltelijke) vernietiging t.a.v. oplegging schadevergoedingsmaatregel en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie