E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2021:1495
Hoge Raad, 19/05118

Inhoudsindicatie:

1. P-v onderzoek ttz. in h.b. houdt niet in dat het onderzoek in het openbaar is geschied. Gelet op de door de HR op de voet van art. 83 RO ingewonnen inlichtingen bij vz. van hof moet het ervoor worden gehouden dat a.g.v. een kennelijke misslag is verzuimd in het p-v op te nemen dat de tz. in h.b. in het openbaar heeft plaatsgevonden. HR leest het p-v met verbetering van deze misslag, zodat het cassatiemiddel feitelijke grondslag mist; 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. HR:2020:914) en 3. Overschrijding inzendtermijn in cassatie. CAG: anders. Samenhang met HR:2021:992.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie