E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2021:1024
Hoge Raad, 19/05014

Inhoudsindicatie:

Diefstal met geweld van geld uit kassalade supermarkt, art. 312.1 Sr. Vordering b.p. (winkelmedewerker) tot vergoeding van immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106b BW a.g.v. bewezenverklaard feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 en HR:2019:376 m.b.t. gevallen waarin sprake kan zijn van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW.

De eis dat het bestaan van geestelijk letsel naar objectieve maatstaven moet zijn vastgesteld, houdt niet in dat daarvan slechts sprake is indien het een in de psychiatrie erkend ziektebeeld betreft, en evenmin dat dit geestelijk letsel slechts door een psychiater of psycholoog kan worden vastgesteld.

Ook als geestelijk letsel niet kan worden aangenomen, is niet uitgesloten dat de aard en ernst van de normschending en van de gevolgen daarvan voor de b.p., meebrengen dat van aantasting in zijn persoon ‘op andere wijze’ sprake is. In zo’n geval moet degene die zich hierop beroept deze aantasting met concrete gegevens onderbouwen, tenzij de aard en ernst van de normschending meebrengen dat de in dit verband relevante nadelige gevolgen daarvan voor de b.p. zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon z.m. kan worden aangenomen.

Hof heeft bewezenverklaard dat verdachte een supermarkt heeft overvallen, waarbij hij meerdere medewerkers, onder wie de b.p., met een vuurwapen heeft bedreigd, en waarbij hij de b.p. ook woordelijk heeft bedreigd hem neer te schieten. Gelet hierop en op vaststellingen van het hof is oordeel hof dat – mede in aanmerking genomen de aard en de ernst van de normschending en van de nadelige gevolgen daarvan voor de b.p.– sprake is van een aantasting in persoon op andere wijze a.b.i. artikel 6:106.b BW niet onbegrijpelijk.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie