E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:987
Hoge Raad, 19/02297

Inhoudsindicatie:

Verlofverlening Rb aan R-C a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp m.b.t. goederen t.b.v. verstrekking aan Verenigde Staten. Geheime procedure over vordering ex art. 552p (oud) Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep belanghebbende t.a.v. verzoek tot vertrekking processtukken en verzoek OM tot vertrouwelijke behandeling cassatieberoep en beschikking HR. Rb heeft gevorderd verlof verleend onder gebruikelijk voorbehoud van art. 552p.3 (oud) Sv en geoordeeld dat ex art. 24.5 Sv toezending van beschikking eerst plaats dient te vinden, zodra belang van onderzoek dat toelaat. Op het moment van uitspraak HR heeft deze toezending (nog) niet plaatsgevonden. Op gronden vermeld in CAG dient cassatieberoep n-o te worden verklaard, omdat voor belanghebbende thans nog geen cassatieberoep openstaat en cassatieberoep te vroeg is ingesteld. Dit brengt mee dat het niet nodig is te beslissen op door OM gedaan verzoek behandeling van cassatieberoep met gesloten deuren en in afwezigheid van belanghebbende en haar raadsman te doen plaatsvinden. Verzoek OM ervan af te zien door HR te nemen beschikking in het openbaar uit te spreken, zal worden afgewezen, nu gelet op inhoud van die uitspraak geen sprake is van geval waarin belang van onderzoek door doen van uitspraak in het openbaar ernstig wordt geschaad. Belanghebbende n-o en afwijzing verzoek OM t.a.v. vertrouwelijke beschikking HR. Vervolg op ECLI:NL:HR:2020:134 (rolbeslissing).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie