E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:393
Hoge Raad, 18/03696

Inhoudsindicatie:

Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Kan uit omstandigheid dat besluit tot ongeldigverklaring rijbewijs per aangetekende brief is verzonden naar verdachte en verdachte zijn rijbewijs jaren eerder heeft ingeleverd en uit verklaringen verdachte worden afgeleid dat verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard? Uit bewijsvoering kan niet z.m. volgen dat verdachte op 20-7-2016 ‘wist’ dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Omstandigheid dat besluit tot ongeldigverklaring van rijbewijs van verdachte per aangetekende brief is verzonden naar zijn toenmalige adres en verdachte zijn rijbewijs kennelijk op 23-11-2012 heeft ingeleverd is daartoe niet voldoende. Evenmin kan dit worden afgeleid uit tot bewijs gebezigde verklaringen van verdachte uit 2015, ook niet wanneer die worden bezien in samenhang met vragen naar aanleiding waarvan hij die verklaringen heeft afgelegd, noch uit overige omstandigheden die hof in aanmerking heeft genomen. Bewezenverklaring is daarom op dit punt ontoereikend gemotiveerd (vgl. ECLI:NL:HR:2019:1146). Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie