E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:369
Hoge Raad, 19/02301

Inhoudsindicatie:

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op twee smartphones onder klager t.z.v. verdenking van oplichting. Ontvankelijkheid beslag na teruggave smartphones. In hoeverre ziet art. 552a Sv ook op evt. door politie gemaakte kopieën van data die zijn aangetroffen op de inbeslaggenomen, maar inmiddels teruggegeven telefoons? Rb heeft geoordeeld dat zij o.g.v. art. 552a Sv enkel bevoegd is om te beslissen over voorwerpen die in beslag zijn genomen, dat de voorwerpen die onder klager in beslag zijn genomen aan hem zijn geretourneerd en dat verweren m.b.t. de mogelijke onrechtmatigheid van het maken en achterhouden van kopieën van data bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen klager kunnen worden gevoerd. Rb heeft beklag daarom n-o verklaard. Art. 552a.1 Sv voorziet in het doen van beklag over kennisneming of gebruik van gegevens, opgeslagen, verwerkt of overgedragen d.m.v. een geautomatiseerd werk en vastgelegd bij een onderzoek in zodanig werk (vgl. ECLI:NL:HR:2017:71). Smartphones zijn geautomatiseerde werken (vgl. ECLI:NL:HR:2017:584). Gelet daarop en nu Rb zich niet heeft uitgelaten over de vraag of daadwerkelijk is kennisgenomen of gebruik gemaakt van uitgelezen gegevens die in de smartphones waren opgeslagen en die zijn vastgelegd bij een onderzoek daarin, is oordeel Rb niet z.m. begrijpelijk. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie