E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:364
Hoge Raad, 17/05571

Inhoudsindicatie:

Caribische zaak. Sint Maarten. Onder invloed van alcohol aan verkeer deelnemen en zich daarbij zodanig gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood, art. 320 jo. 321a (oud) SrNA. Middel klaagt over verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting, nu camerabeelden zijn verkregen zonder dat is voldaan aan art. 177s SvSM en hof die normschending ten onrechte heeft beoordeeld a.d.h.v. art. 413 SvSM. Blijkens de stukken van het geding houdt de vordering tot verstrekken van gegevens van 21 april 2015 in dat deze dient “ter bevestiging van de mondeling gedane vordering d.d. 16 april 2015”. Volgens art. 177h.1 SvSM staat aan een in dat art. bedoeld schriftelijk bevel gelijk ‘een mondeling bevel dat, op straffe van nietigheid, binnen 3 dagen op schrift is gesteld’. Dat een mondeling bevel door tijdsverloop nietig is, staat er niet aan in de weg dat een nadien gegeven schriftelijk bevel is te beschouwen als een geldig bevel i.d.z.v. dat artikel. Hof heeft vastgesteld dat de OvJ op 21 april 2015 een schriftelijke vordering heeft gedaan tot verstrekking van camerabeelden. Nu uit de stukken blijkt dat de camerabeelden eerst na het geven van de op schrift gestelde vordering zijn verstrekt, heeft hof zonder miskenning van art. 177h.1 SvSM het verweer m.b.t. de verkrijging van de camerabeelden kunnen verwerpen. Volgt verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie