E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:233
Hoge Raad, 18/02960

Inhoudsindicatie:

Opzettelijke milieuverontreiniging door als eigenaar van afhaalrestaurant gehuurd aggregaat bij ingang van restaurant te plaatsen, waardoor koolmonoxide vrijkomt en zich verspreidt in restaurant en boven dat restaurant gelegen trappenhuis en woningen, art. 173a Sr. Heeft verdachte koolmonoxide in de “lucht” gebracht a.b.i. art. 173a Sr? Hof heeft vastgesteld dat verdachte noodaggregaat liet plaatsen bij ingang van zijn restaurant en zijn personeel opdracht gaf aggregaat aan te zetten. Nadat aggregaat in werking was gezet, kwamen grote hoeveelheden koolmonoxide vrij en werden in restaurant en in gangen, trappenhuizen en appartementen van appartementencomplex dat boven restaurant was gelegen, zeer hoge, resp. aanzienlijke concentraties koolmonoxide gemeten. Hof heeft in reactie op verweer overwogen dat geen aansluiting dient te worden gezocht bij de definitie van “lucht” in (sectorale) milieuwetten. Hierin ligt als ’s Hofs oordeel besloten dat onder “lucht” niet alleen “buitenlucht” maar ook “binnenlucht” dient te worden verstaan, aangezien term “lucht” in art. 173a Sr andere betekenis heeft dan term “lucht” in (sectorale) milieuwetgeving. Dat oordeel is onjuist, omdat mede gelet op wetsgeschiedenis van art. 173a Sr en in het licht van systeem van wet, onder term “lucht” in art. 173a Sr uitsluitend “buitenlucht” dient te worden verstaan. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie