E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:1939
Hoge Raad, 19/03738

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Octooirecht. Onrechtmatige daad. Mededingingsrecht. Schikking met verplichting zich van beweerde octrooi-inbreuk te onthouden, later gevolgd door vordering tot nietigverklaring octrooi en schadevergoeding wegens onrechtmatige octrooihandhaving. Schade door handhaving of door schikking? Ongeldigheid schikking wegens strijd met art. 6 Mededingingswet?

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie