E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:1608
Hoge Raad, 19/03258

Inhoudsindicatie:

Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. oplichting (meermalen gepleegd), art. 326.1 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat zij geen contact heeft kunnen krijgen met verdachte en hij mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen met overweging dat is getracht dagvaarding uit te reiken op alle bekende adressen van verdachte, dat verdachte primair verantwoordelijk is voor contact met raadsvrouw en dat niet is gebleken van ander adres waar contact met verdachte wel mogelijk is. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1737 en HR:2019:1142 m.b.t. beoordeling van aanhoudingsverzoek in situatie waarin raadsman op tz. aangeeft dat hij niet weet waarom verdachte niet is verschenen en dat hij het mogelijk acht dat verdachte geen weet heeft van zitting en om die reden aanhoudingsverzoek doet. Nu hof niet heeft vastgesteld dat oproeping in h.b. aan verdachte in persoon is uitgereikt of dat verdachte anderszins op de hoogte is geraakt van datum van zitting, had hof afweging moeten maken tussen alle bij aanhouding van onderzoek ttz. betrokken belangen. Hof heeft er echter geen blijk van gegeven die afweging te hebben gemaakt. Daaraan doet niet af dat hof bij zijn beslissing in aanmerking heeft genomen dat verdachte niet in maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat appeldagvaarding hem niet bereikt of inhoud daarvan hem niet bekend wordt en dat diverse pogingen om met hem in contact te komen niet succesvol zijn gebleken. Met uitsluitend benoemen van deze factoren (zonder daarbij andere factoren, zoals procesverloop en gewicht van zaak te betrekken) heeft hof immers geen afweging gemaakt van alle bij aanhouding van onderzoek ttz. betrokken belangen, waaronder belang van verdachte bij kunnen uitoefenen van zijn aanwezigheidsrecht. Hof heeft afwijzing van verzoek tot aanhouding van onderzoek ttz. daarom ontoereikend gemotiveerd. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie