E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:1555
Hoge Raad, 18/02118

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming. Rangorde niet-ontvankelijkheden in cassatie. Betrokkene n-o in beroep nu geen middelen zijn ingediend of OM n-o in vordering wegens overlijden betrokkene in cassatie? Volgens aan HR overgelegd uittreksel van akte van burgerlijke stand is betrokkene na 60-dagentermijn voor indiening schriftuur overleden. Mede gelet op wetsgeschiedenis moet art. 69 Sr zo worden uitgelegd dat door dood van betrokkene niet alleen recht tot instellen of voortzetten van strafvervolging tegen hem vervalt maar ook recht tot aanvangen of voortzetten van procedure tegen hem tot ontneming van w.v.v. (vgl. ECLI:NL:HR:2008:BC6732). OM n-o in vordering. Samenhang met 18/00173, 18/00190 P en 18/02120.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie