E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:1348
Hoge Raad, 19/03596

Inhoudsindicatie:

Mensensmokkel door schijnhuwelijk aan te gaan met vrouw met Chinese nationaliteit en dit huwelijk in stand te laten, art. 197a.2 (oud) Sr. 1. Uitleg bestanddeel “behulpzaam zijn bij”. Heeft art. 197a Sr betrekking op laten voortduren van schijnhuwelijk? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 weken). Is hof uitgegaan van juist strafmaximum van art. 197a.2 Sr?

Ad 1. Bestanddeel ‘behulpzaam zijn bij’ in art. 197a.2 Sr moet in overeenkomstige zin worden uitgelegd als in art. 48 Sr. Daarbij gaat het er o.m. om of betrokkene verblijf in Nederland van vreemdeling in enigerlei opzicht bevordert of gemakkelijk maakt (vgl. ECLI:NL:HR:1998:ZD1001). Opvatting dat verleende hulp moet hebben bestaan uit ‘actieve handelingen’ en dat daarom onder ‘behulpzaam zijn bij’ zich verschaffen van verblijf in Nederland in de zin van art. 197a.2 Sr niet kan worden verstaan het enkele laten voortduren van schijnhuwelijk op grond waarvan verblijf van huwelijkspartner in Nederland wordt vergund en verlengd, vindt mede in het licht van wat is vooropgesteld geen steun in het recht.

Ad 2. O.g.v. art. 197a.2 Sr, zoals dat gold t.t.v. bewezenverklaarde, kon voor bewezenverklaard feit gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren worden opgelegd. Hof heeft bij strafmotivering, i.h.b. bij motivering van beslissing dat gevangenisstraf wordt opgelegd, ten onrechte strafmaximum van 6 jaren tot uitgangspunt genomen. Dit leidt echter niet tot vernietiging van ’s hofs uitspraak. Mede gelet op hetgeen hof omtrent ernst van dit feit heeft vastgesteld, waarbij het i.h.b. heeft gelet op lange duur van schijnhuwelijk, moet worden aangenomen dat hof, ook indien het was uitgegaan van juist strafmaximum van 4 jaren, niet andere straf zou hebben opgelegd. Daarbij wordt nog opgemerkt dat door hof opgelegde gevangenisstraf van 6 weken ver ligt onder i.c. toepasselijk strafmaximum. Verdachte heeft dus onvoldoende belang bij cassatie.

Volgt verwerping. CAG: anders t.a.v. strafmotivering. Samenhang met 19/03598.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie