E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:1275
Hoge Raad, 19/00863

Inhoudsindicatie:

Appartementsrecht. Uitleg splitsingsreglement; Modelreglement 1973. Leidt ontbreken vereiste meerderheid van stemmen tot nietigheid of tot vernietigbaarheid besluit VvE (art. 2:14 BW resp. art. 2:15 BW)? Bevoegdheid kantonrechter om vorderingen uit hoofde van nietigheid op grond van art. 2:14 BW gezamenlijk te behandelen met vorderingen uit hoofde van vernietigbaarheid op grond van art. 2:15 BW jo. art. 5:130 lid 1 BW.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie