E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:1168
Hoge Raad, 19/03073

Inhoudsindicatie:

Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.2 Sv. In art. 432.2 Sv is bepaald dat cassatieberoep moet worden ingesteld binnen 14 dagen nadat zich omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat uitspraak verdachte bekend is. Akte cassatie houdt in dat verdachte zelf ter griffie is verschenen voor instellen van beroep. Aan voormelde akte is schriftelijk stuk (‘motivering voor cassatie acte’) met bijlage gehecht. Dit stuk is ondertekend door (naar HR begrijpt) verdachte. Volgens dit stuk heeft verdachte op 16-5-2019 kennisgeving voorwaardelijke veroordeling ontvangen. Die kennisgeving vermeldt poging tot diefstal met braak (met vermelding van pleegdatum en pleegplaats) alsmede veroordeling van verdachte tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken en taakstraf van 80 uren. Tevens worden (gedeeltelijke) toewijzing van vordering b.p. en oplegging van schadevergoedingsmaatregel “t.z.v. subsidiair bewezen verklaarde” vermeld. Daaruit moet worden afgeleid dat einduitspraak van hof toen aan verdachte bekend was. Daarom had o.g.v. art. 432.2 Sv cassatieberoep moeten worden ingesteld binnen 14 dagen na ontvangst van kennisgeving voorwaardelijke veroordeling op 16-5-2019. Beroep is echter pas ingesteld op 27-6-2019. Dit brengt mee dat HR cassatieberoep niet in behandeling kan nemen. Verdachte n-o.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie