E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:974
Hoge Raad, 17/04964

Inhoudsindicatie:

Te laat ingesteld h.b. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2004:AN8587: uitsluitend bijzondere, verdachte niet toe te rekenen, omstandigheden kunnen overschrijding van de termijn verontschuldigbaar doen zijn. Het hof heeft vastgesteld dat de dagvaarding voor de tz. in e.a. aan verdachte in persoon is betekend. ’s Hofs (impliciete) oordeel dat de aangevoerde omstandigheid dat de raadsvrouwe bij het verhoor i.v.m. een bevel bewaring tegenover de RC heeft opgemerkt dat zij is verhinderd op de aldaar genoemde datum van de tz. niet met zich brengt dat de dagvaarding voor deze tz. als ingetrokken had mogen worden beschouwd, en dat ook anderszins geen bijzondere, verdachte niet toe te rekenen, omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan hij in het h.b. had moeten worden ontvangen, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie