E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:714
Hoge Raad, 18/00697

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming. Overschrijding redelijke termijn bij betekening verstekvonnis ex. art. 366 Sv. Middel klaagt dat na de uitspraak van de Pr de verstekmededeling niet binnen een jaar na de uitspraak rechtsgeldig is betekend en dat OM bij die betekening niet de nodige voortvarendheid heeft betracht. Het middel is terecht voorgesteld. Tot cassatie behoeft dat niet te leiden reeds omdat HR tot het oordeel komt dat met de constatering van de termijnoverschrijding kan worden volstaan. Ook in de met deze ontnemingszaak samenhangende strafzaak (in cassatie aanhangig onder nummer 18/00699), die door Hof gelijktijdig met de ontnemingszaak is berecht en waarin het tijdsverloop gelijk is geweest, is de redelijke termijn in h.b. overschreden. In de strafzaak heeft de HR de door Hof opgelegde gevangenisstraf van drie maanden, gelet op die overschrijding van de redelijke termijn, met een week verminderd. Samenhang met 18/00699.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie