E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:711
Hoge Raad, 17/05976

Inhoudsindicatie:

Kraken, art. 138a.1 Sr. OM ontvankelijk in vervolging, nu aan verdachte t.z.v. hetzelfde feit door OvJ reeds gedragsaanwijzing (locatieverbod) a.b.i. art. 509hh Sv is gegeven? Uit wetsgeschiedenis volgt dat toepassing van gedragsaanwijzing a.b.i. art. 509hh Sv moet worden opgevat als afzonderlijk onderdeel van één en dezelfde vervolging die kan leiden tot een veroordeling tot straf, hetgeen met zich brengt dat, anders dan in ECLI:NL:HR:2015:434 (Alcoholslotprogramma), zich niet uitzonderlijke situatie voordoet waarin twee procedures over identieke verweten gedraging hun directe oorsprong vinden in hetzelfde feit met sterk gelijkende gevolgen. ’s Hofs oordeel dat erop neerkomt dat OM recht tot strafvervolging van verdachte niet verliest door enkele omstandigheid dat i.v.m. hetzelfde feit gedragsaanwijzing a.b.i. art. 509hh Sv is opgelegd, getuigt - ook in het licht van rechtspraak EHRM - niet van onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is evenmin ontoereikend gemotiveerd. Volgt verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie