E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:711
Hoge Raad, 17/05976

Inhoudsindicatie:

Kraken, art. 138a Sr. Verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM. Leidt omstandigheid dat aan verdachte gedragsaanwijzing (locatieverbod) a.b.i. art. 509hh Sv is gegeven tot n-o OM? Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de toepassing van een gedragsaanwijzing a.b.i. art. 509hh Sv moet worden opgevat als een afzonderlijk onderdeel van één en dezelfde vervolging die kan leiden tot een veroordeling tot straf, hetgeen met zich brengt dat, anders dan in ECLI:NL:HR:2015:434 (Alcoholslotprogramma), zich niet de uitzonderlijke situatie voordoet waarin twee procedures over een identieke verweten gedraging hun directe oorsprong vinden in hetzelfde feit met sterk gelijkende gevolgen. Oordeel Hof dat erop neerkomt dat OM het recht tot strafvervolging van verdachte niet verliest door de enkele omstandigheid dat i.v.m. hetzelfde feit een gedragsaanwijzing a.b.i. art. 509hh Sv is opgelegd, getuigt - ook in het licht van de rechtspraak van het EHRM zoals weergegeven in de CAG onder 17, 19 en 20 - niet van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is evenmin ontoereikend gemotiveerd. Volgt verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie